Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2010

Reactie op college akkoord

Gefeliciteerd nieuw college van B&W.

Ten eerste van harte gefeliciteerd met het bereikte resultaat! Het heeft naar ons idee alleen wel wat lang geduurd en had volgens ons kijkend naar wat er voor Collegeprogram voor ons ligt eigenlijk nog wel wat langer mogen duren, want veel echte keuzes zijn er niet gemaakt en het lijkt alsof er veel vooruitgeschoven is! D66 vraagt zich af wat de inbreng van de nieuwe collegepartijen in het programma is? Is het College nog niet op een lijn?

 

Het goede voorbeeld?
U had als College trouwens in het kader van de aankomende bezuinigen het goede voorbeeld kunnen geven door niet te kiezen voor 4 voltijds Wethouders maar door 2 voltijds en 2 deeltijd Wethouders aan te stellen, had in vier jaar zeker zo’n twee ton gescheeld! D66 is verbaast dat economie ontbreekt uit de portefeuille van de burgemeester!? Wij vragen ons af dan ook in alle eerlijkheid af of de burgemeester nog wel een volwaardig portefeuille beheert!? Over het beheren van onderwerpen gesproken. . . . ! Bij welke wethouder is burgerparticipatie belegd?
 
 

Werkgelegenheid.
Werk werk werk lezen wij! Maar veel concrete voorstellen liggen er niet. Regeldruk verminderen en verbeteren van de communicatie is prachtig maar leveren niet direct banen op! Als niet duidelijk gecommuniceerd wordt welke onderdelen van de regeldruk je wilt verminderen zal je geen ondernemers aantrekken. De 50 leer/werkplekken voor jongeren zijn een goede aanzet, maar het geheel oogt wat mager!

VVD en toch geen koopzondag?
En, neem mij niet kwalijk, maar dat het College anno 2010 in de vierde grote Gemeente van het Noorden met de VVD in het College nog steeds geen koopzondagen mogelijk wil maken vinden wij onbegrijpelijk! Zeker een verruiming van de openingstijden levert een win win situatie op, meer werkgelegenheid en meer bestedingen vanuit de eigen burgers bij de eigen detailhandel! Jammer, een gemiste kans!

Cultureel erfgoed.
Wat Cultuur betreft is het wat ons betreft niet noodzakelijk om zo vast te houden aan de oorspronkelijke clustering in een gebouw, clustering kan ook inhouden dat de verschillende instellingen vanuit hun eigen gebouwen op allerlei facilitaire niveaus beter gaan samenwerken, wat de laatste maanden onderstreept wordt, met behoud van eigen identiteit, ook dat levert efficiencyvoordelen op en bespaart ons tonnen aan externe bureaus. D66 vindt dat bestaande gebouwen in Drachten eerst hergebruikt moeten worden zoals het monumentale pand Singellandgebouw aan de Burgemeester Wuiteweg, wordt er ‘en passant’ ook nog bijgedragen aan behoud van het cultureel erfgoed!

Schop voor wethouder Zweers
Een positief punt is het voornemen van het college, zich hard te maken om de voortgang in de Drachtstervaart terug te brengen. Het is fijn als dit goede plan tot uitvoering kan worden gebracht, het brengt ons dichterbij een Bruisend Drachten! Daarom krijgt wethouder Zweers (CDA), met in portefeuille de Drachtster Vaart (Molenend) een schop aangeboden om e.e.a. daadkrachtig aan te pakken.

Dan de Welle. Een onderzoek naar grootschalige nieuwbouw inclusief attractie voor de drie Noordelijke provincies. Dat lijkt ons wat hoog gegrepen. Daarom moet dat ook snel duidelijk worden.

Financiën
Wat de financiën betreft zien we weinig nieuwe voornemens, genoemde punten zijn punten die je als goed huisvader altijd al onder de loep zou moeten nemen. De meeste leges zijn al kostendekkend dus daar moeten we het niet van hebben! Wat ik mis is een visie op de financiën, waarom niet als uitgangspunt formuleren dat wij een zo klein mogelijk, maar efficiënt apparaat in het leven moeten houden die de noodzakelijke kwaliteit qua dienstverlening aan de burgers waarborgt?
En 0,4 miljoen voor de RENN4 basisschool en de Swetten! Al jarenlang wordt de Swetten nieuwbouw beloofd,  is dan 0,4 miljoen niet veel te weinig! Investeren in goed onderwijs loont altijd! Lastenverzwaring in de vorm van OZB verhoging! Daar zijn wij tegen en vroeger de VVD ook! Welke punten heeft de VVD eigenlijk wel binnengehaald?

Smallingerland is inderdaad een vitale gemeente, een prachtige gemeente met veel voorzieningen, maar we komen er niet alleen door samenwerking te zoeken en de aanwezige creativiteit te benutten, alleen visie en daadkracht helpt ons door de moeilijke tijden en wat dat betreft heeft het College nog veel werk te verrichten!

Welke ambitie heeft het college?
Afsluitend kan D66 van het collegeprogramma stellen dat het weinig élan en ambitie uitstraalt en de nodige concreetheid mist! Ook mist D66 in het collegeprogramma het onderwerp duurzaamheid en het voornemen tot terugdringen van CO2!

D66 wil zich constructief blijven opstellen en geeft het nieuwe college met haar programma de voordeel van de twijfel!