Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 mei 2010

Uit de commissie RIM

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu (RIM)

19 mei 2010

Bestemmingsplan Noord-Oost

D66 stelt over het actualiseren van het bestemmingsplan Noord-Oost de volgende vragen:

 1. Waarom ontbreken er metingen van het verkeerslawaai en luchtkwaliteit op de Noordkade in de onderzoeken naar geluid- en luchtkwaliteit?
  De heer Krikke antwoordt: Het adviesbureau heeft het meten ervan niet nodig gevonden.
   
 2. Heeft de wijkraad Noord-Oost een bijdrage aan het bestemmingsplan kunnen leveren?
  Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt: De wijkraad is er over geïnformeerd.
    
 3. Hebben naar aanleiding van het bestemmingsplan de deelnemende woningbouwcorporaties voldoende geld gereserveerd en bouwactiviteiten tijdig gepland voor de sociale woningbouw met betrekking tot de herstructurering in de wijk Noord-Oost?
  Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt: De woningbouwcorporaties hebben voldoende geld gereserveerd. Over het tekort aan huurwoningen is nog overleg gaande.
    
 4. Kan de kwaliteit van de vorm van het bestemmingsplan, met name de leesbaarheid, worden verbeterd door de specifieke gedeelten veel duidelijker aan te geven ten opzichte van de algemene of standaard gedeelten, die gekopieerd zijn uit het bestemmingsplan De Drait-Morrapark en het gemeentelijk handboek bestemmingsplannen?
  De heer Krikke antwoordt aandacht te zullen geven aan de verduidelijking van de specifieke gedeelten.
  CDA vraagt welke bestemming het Arriva-terrein aan de Stationsweg zal krijgen, waarop de wethouder zegt dat het nog onbekend is.
      

De commissie adviseert het bestemmingsplan Noord-Oost als B-voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.
 
 

Intrekken subsidieverordening en regeling duurzaam bouwen

D66 vraagt met het oog op de verwachte invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur per 1 juli 2010 om te komen tot de bouw van particuliere woningen met een EnergiePrestatieCoefficient (EPC) van maximaal 0,5 wanneer de nieuwe subsidieregeling duurzaam bouwen wordt geagendeerd voor advies door de commissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu.
Wethouder Egbert Berenst antwoordt: De verwachte invoering is verschoven naar 1 oktober 2010.
Hoe de nieuwe subsidieregeling er uit gaat zien, is nu nog niet exact bekend. Behalve de huidige-berekening van de EPC zal er een hybriede, d.w.z. bredere, op een totaalaanpak gebaseerde berekening van een EnergiePrestatieGetal (EPG) worden toegevoegd.


D66 adviseert positief over het voorstel, maar wil eerst een advies over de nieuwe subsidieregeling duurzaam bouwen, die zal vallen onder de Algemene Subsidie Verordening, kunnen geven.