Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 mei 2010

Uit de commissie SAZO

Raadscommissie Samenleving en zorg 17 mei 2010

Evaluatierapport WMO 2009

 • Compliment aan gemeente met het goed presteren en helder, duidelijk en overzichtelijk rapport.
   

 • Waarom zijn de kosten van Smallingerland hoger dan de benchmarkgemeentes? Is dit ivm de kwaliteit of is het te duur ingekocht? Zou de wethouder daar een antwoord op kunnen geven?
  Antwoord wethouder Berends:
  De hogere kosten zijn het gevolg van het feit dat de gemeente meer mensen hebben geholpen. Daarin tegen zijn de uitvoeringskosten lager dan het landelijk gemiddelde.
   

 • D66 sluit zich aan bij het punt van de inspreker dhr. Boorsma de continuïteit van het personele invulling zorgelijk is waardoor de dienstverlening onder druk komt te staan.
  Antwoord wethouder Berends:
  De wethouder neemt dit punt mee en pakt het aan.
   

 • Privacy van de clienten in de spreekruimte is niet geborgd.
  Antwoord wethouder Berends;
  Privacy is een belangrijk punt. De consulenten zullen blijven aanbieden gebruik te maken van de spreekkamer óók de 6% (minderheid) dat hiervan geen gebruik heeft gemaakt.

 
 

Rapportage 4e kwartaal 2009 CAPARIS

 • Chapeau dat Caparis tegen het economisch tij goed presteert en haar administratieve organisatie op orde heeft!
   

 • Ziekteverzuim. D66 maakt zich zorgen over het hoge percentage (5,6%) van kader en SW. Het percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (4,7%) volgens ARBO.
  Antwoord wethouder Zweers;
  De wethouder is in afwachting van de uitvoering van de analyse op het ziekteverzuim. Caparis hoopt via het project ‘Caparis in beweging’ het ziekteverzuim terug te dringen.
    

 • D66 sluit zich aan bij college commissielid van Groenlinks dat het rapport ‘bol’ staat van de afkortingen!
  Antwoord wethouder Zweers:
  Volgende rapportage zal er een uitleg van de gebruikte afkortingen bijgeleverd worden. 
   

 • Zijn de financiële cijfers niet ‘geflatteerd’ door een hogere rijksbijdrage dat in de boeken staat?
  Antwoord wethouder Zweers:
  Nee geen geflatteerde cijfers. Ondanks de hogere rijksbijdrage toch nog steeds een positief resultaat.

 

 
Bijstand en belastingen

 

 • D66 sluit zich bij overige commissieleden aan dat het een aanmatigend kwalificatie van de gemeente naar de commissie en de raad is om te zeggen dat dit een ingewikkelde materie is en niet ter discussie ligt. Dit is niet aan de gemeente te besluiten voor de commissie en raad. Dezen hebben een eigen verantwoordelijkheid!
  Antwoord wethouder Zweers:
  De aanhef is geen kwalificatie aan de commissie of het
  college. De gemeente heeft onderzoek uitgevoerd met
  als resultaat dat de kwestie is opgelost. Er is bij de
  gemeente een medewerker aangesteld die ondersteuning
  biedt voor het invullen van de formulieren voor de
  doelgroep. Een leermoment van het onderzoek is het
  feit dat bij intake- en toetsing de doelgroep die
  32 uur werkt geen achteruitgang moet krijgen.