Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2010

Uit de gemeenteraad

Kijkend naar de agenda was de verwachting dat het een korte bijeenkomst zou worden. Op de agenda stonden punten zoals vragenuur, benoemingen in commissies, motie SP en voor de rest een aantal B voorstellen, hamerstukken dus. En na afloop een bijeenkomst van het Presidium, Fractievoorzitters en Burgemeester.
 
 

Verkiezingsborden in de hele gemeente?

In het vragenvuur heb ik gevraagd waarom er alleen in Drachten verkiezingsborden staan en niet in de omliggende dorpen. Ook heb ik aangegeven dat er al vaker om gevraagd is!

De portefeuillehouder, in dit geval de Burgemeester, gaf aan dat wat nu gebeurt beleid van de Gemeente is en dat wanneer het anders moet de Raad dat moet aangeven, maar dan ook meteen moet aangeven waar de financiën vandaan komen, want elk bord kost zo’n euro 1.600,00. Diezelfde Burgemeester gaf ook nog aan dat er een partij is van wie hij de naam niet zou noemen, maar welke met een D begint poster op bomen plakt, ik heb hem toen gemeld dat dat begrijpelijk is wanneer er zo weinig borden geplaatst worden! Over het algemeen merkte ik qua instemming weinig van de andere partijen, maar ik zal een voorstel voor de Raad hierover in voorbereiding nemen.

Thuiszorg niet Europees aanbesteden.

Toen was het de beurt aan de motie van de SP. De motie komt er neer dat de Raad moet instemmen met het gegeven dat Thuiszorg Zorg is en dus geen commerciële activiteit.

Wanneer dat zo is is het voor een Gemeente binnenkort (want de wet is door de 2e Kamer maar nog niet door de 1e Kamer) mogelijk om voortaan af te zien van Europese aanbestedingen inzake het inkopen van Thuiszorg.

De motie eindigt dat de Raad gevraagd wordt om in te stemmen van het afschaffen van de Europese aanbesteding voor de Thuiszorg. Een en ander met als doel betere kwaliteit van zorg en betere arbeidsvoorwaarden voor de thuiswerkers.

Naar aanleiding hiervan heb ik de SP gevraagd uit te leggen waarom betere kwaliteit en arbeidsvoorwaarden niet in het PVE (pakket van eisen) kan worden neergelegd. Andere partijen, behalve de VVD, waren het in principe wel eens met de motie maar wilde wachten tot de 1e Kamer akkoord gaat met de invoering van de betreffende wet.
Na een schorsing is de motie wat aangepast en is de tekst: “nadat de 1e Kamer akkoord gaat” toegevoegd.

Ik heb toen verklaard dat wij Europeanen zijn en Europees denken, maar dat wij na invoering van de Thuiszorg in de WMO via Europese aanbestedingen gezien hebben wat voor schrijnende excessen er ontstaan zijn welke name kwaliteit en arbeidsvoorwaarden betreffen en dat wij daarom zouden instemmen met de motie.

Na stemming bleek dat Smallingerlandsbelang en de VVD tegen waren en de rest voor. De motie is dus aangenomen.

Commissieleden en hamerstukken.

Een tweetal nieuwe commissieleden zijn benoemd en de B voorstellen zijn als hamerstukken aangenomen. Deze waren al uitgebreid in de Commissies aan de orde geweest.
 

Presidiumbijeenkomst in de kamer van B&W.

Hier kwamen een paar huishoudelijke zaken aan de orde. Vergaderruimtes, sleutels, internet en de plekken in de zaal tijdens de commissies.  Om half tien waren we klaar, al met al toch weer zinvol!

Ron van der Leck