Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 juni 2010

Uit de commissie SAZO

Raadscommissie Samenleving en Zorg 14 juni 2010
 

Jaarverslag en jaarrekening 2009 Gemeenschappelijke regeling (GR) Sociale werkvoorziening (Sw) ‘FRYSLÂN’:

 • D66 vraagt de wethouder, gezien de economische recessie en daardoor een verminderde beschikbaarheid van begeleidend werken (BW), of hij hierin een actief acquisitiebeleid kan voeren zodat er meer BW-plekken worden gerealiseerd. 
    
  Antwoord wethouder Zweers:
  Dit is een aandachtspunt en daar wordt hard aan gewerkt. ER zijn 2 accountmanagers aangesteld die de focus hebben op het bedrijfsleven om zo meer werkplekken te creëren.
      

 • D66 sluit zich aan bij het voorstel van de overige commissieleden dat de wethouder na de zomer met een notitie komt met betrekking tot het gehanteerde principe ‘First-in-first-out’ (FIFO). Omdat hiermee de kans bestaat dat een goed functionerende deelnemer in dit traject het ‘veld’ moet ruimen en ook nadelig kan werken voor de meest zwakke deelnemers. 
       
  De commissie ziet graag dat de wethouder een aantal alternatieven aanbiedt met een meer gerechtvaardig en sociaalmenselijk benadering