Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 september 2010

Uit de commissie SAZO

Commissie Samenleving en Zorg

20 september 2010

Agendapunt 5. Wijziging afstemmingsverordening WWB / vaststelling handhavingverordening IOAW en IOAZ:

 • D66 heeft ingestemd met deze technische wijziging op deze verordening. Sluit wel aan bij de opmerking van de inspreker dhr van de Spek van de Clientenraad dat dit stuk en ook andere stukken te laat bij hen ter beschikking wordt gesteld!

 

Agendapunt 6. Wijziging Verordening Wet Kinderopvang gemeente Smallingerland:

 • D66 ingestemd 
  Groenlinks vraagt of deze verordening eveneens kan gelden voor kindern in het begin van De VO. Er zijn voor de beginnende VO-ers geen opvang regelingen.

 

   Antwoord wethouder vd Aarts; Voor VO geldt Wet Tieneropvang. Smallingerland doet hieraan niet mee. Wethouder zal serieus naar kijken naar die gevallen waar de wet niet in voorziet! 

   Agendapunt 7. Projectopdracht huisvesting Cultuur.

  • D66 heeft samen met de overige oppositie partijen getracht het stuk als adviserend (ipv informerend) in de vergadering in behandeling te laten nemen. Dit omdat de opdracht wezenlijk verschilt dan het oorspronkelijk uitgangspunten van voor de verkiezingen! Dit voorstel heeft het bij stemming niet gehaald.  

   Argument van de Wethouder Ketelaar; de opdracht is vanuit het nieuw gevormde college gebaseerd op de coalitiebesprekingen van de 4 partijen die een weergave zijn wat de kiezer heeft gestemd. Als hier aanpassingen op gemaakt moeten worden zal dat middels een motie in de Raad moeten plaatsvinden. Niet in deze commissie.  

   De WH wil zo snel mogelijk met de klus aanvangen omdat dit al zo lang duurt en het moment te gebruiken en duidelijkheid naar de instellingen te geven.
    

  • D66 heeft de volgende vragen op de opdracht gesteld:
   • De actie op opzoek te gaan naar marktpartijen is redelijk aan de laten kant. Het is zaak hier vroegtijdig mee aan te vangen;
   • De planning is optimistisch en kort gepland;
   • De hoge inhuurkosten;
   • Voorziet de 13 miljoen begroting de dekking van de duurzaamheidspunten omdat dit initieel veel financiele inspanning kosten en op de lange termijn dit zich pas laat terug betalen?

   Antwoord wethouder: 
   Marktpartijen; Keuze van 2 jaar blijft leidend. Proberen ze erbij te betrekken.

   Planning; Strakke planning voor sturing van het college naar de Go-no-go beslissing. Vraag veel van alle partijen. Uitnodiging aan alle instellingen om mee te werken!

   Externe kosten; de zijn noodzakelijk ivm de onderzoeken tbv de omschakeling naar de dekking van de 13 miljoen euro dekking om ontbrekende ‘ schakels’  in de bestaande voorzieningen. Snelle check naar witte vlekken. 

   Overige agendapunten geen bijzonderheden.