Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 oktober 2010

Uit de commissie AEFZ

Commissieverslag AEFZ 19 oktober 2010

 

Twee adviserende agendapunten waren aan de orde, de Concernrapportage 2010 II en de Strategie Werklocaties 2020 Gemeente Smallingerland.

Concernrapportage
Tijdens de behandeling van de Concernrapportage kwamen met name technische vragen aan de orde. Veel partijen vroegen over diverse posten verduidelijking, maar gaven met name aan toch meer interesse te hebben in de aankomende bezuinigingen en de consequenties. De portefeuillehouder ging daar verder niet op in omdat dat soort zaken de aanstaande 9e november aan de orde komen.

Wij hebben met name aandacht gevraagd voor het overschot van euro 254.000,00 op de uitgaven van de WMO gelden, omdat het ons wenselijk lijkt om wanneer er tijdens het jaar blijkt dat er op die post overschotten zijn, wij wat ruimhartiger met de aanvragen met onze WMO zouden kunnen omgaan en omdat, zoals uit een brief van een aanvrager bleek, de Gemeente alleen het goedkoopste hulpmiddel levert en niet altijd het goedkoopste adequate hulpmiddel! De wethouder gaf aan niet op die te willen handelen en steun van mijn collega’s kreeg ik niet.

Omdat de aanvangstekst van het besluit aangepast moet worden wordt dit punt als A onderwerp naar de Raad meegenomen.

De Strategie Werklocaties 2020 Gemeente Smallingerland

Dit was niet een spannend agendapunt. Het behelst een viertal strategieën voor de aankomende jaren om te komen tot een verantwoord grondbeleid en een adequaat beleid om bedrijven aan te trekken. Een goed doorwrocht stuk op hoofdlijnen wat naar ons idee een prima uitgangspunt is voor het verdere beleid. Ook de andere partijen delen die mening. De behandeling spitste zich met name toe op de vraag of het Stimuleringsbeleid van de Gemeente vanwege de crisis succesvol is geweest. De wethouder kon op die vraag geen antwoord geven omdat vooraf bekend was dat het lastig zou zijn om te bepalen of de doelen gehaald zouden zijn, maar zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat we tevreden mogen zijn.

Rond 22.00 uur werd de vergadering gesloten.