Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2010

Uit de media: Breeduit

Uit de raad van 2 november 2010.
Download
 
Een belangrijke vergadering, want aan de orde waren weer de twee Megaprojecten, namelijk Vogelzang en Raadhuisplein. Tijdens de behandeling van Vogelzang zag je het grote verschil in visie tussen de Collegepartijen en de Oppositiepartijen. De Coalitiepartijen waren over het algemeen wel kritisch maar vonden de financiële risico’s van de parkeergarage aanvaardbaar. De Oppositiepartijen waren allemaal tegen vanwege diverse redenen: te groot financieel risico, D66 vond de financiële paragraaf onhelder, ook is een derde parkeergarage teveel in het centrum, liever aan de rand maaiveldparkeren omdat dat minder verkeer in het centrum oplevert en daardoor milieuvriendelijker is. D66 is een voorstander van Smallingerland bruisender maken door middel van het project Vogelzang, maar dan zonder de geldverslindende parkeergarage. Zoals verwacht werd het voorstel aangenomen.
 
De behandeling van het Raadhuisplein verliep bijna hetzelfde als Vogelzang. Ook hier waren de Coalitiepartijen wat kritisch maar toch positief, de Oppositiepartijen vonden allemaal de financiële risico’s te groot. Met name de inzet van de nog niet gerealiseerde opbrengst van 1,4 miljoen middels het Vogelzangproject werd niet goed ontvangen. Bij D66 waren er vraagtekens bij het geraamde budget, omdat bij de meeste grote projecten de kosten van een eindafrekening hoger liggen dan de raming. Gevraagd werd om garanties van de Wethouder. De Wethouder zegde toe om de Raad goed op de hoogte te houden van de kostenontwikkelingen en wanneer Volgelzang niet de 1,4 miljoen oplevert met alternatieve dekkingen te komen. Dit laatste trok D66 over de streep die als enige Oppositiepartij met de Coalitiepartijen voor stemde.

Was is de Democratie toch mooi!
Ron van der Leck (D66)
 
Download hier het originele artikel van Breeduit van 4 november 2010