Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 november 2010

Uit de commissie RIM

Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Milieu

Bestemmingsplan “Sociaal Pension, Stationsweg 118 in Drachten”
Als inspreker heeft mevr. Terpstra namens de omwonenden ernstige bezwaren tegen het vestigen van een sociaal pension op Stationsweg 118, vooral vanwege verwachte overlast van drugs- en alcoholverslaafden.

D66 stemt in met het bestemmingsplan met de toevoeging dat regelmatig gesprekken met omwonenden gevoerd dienen te worden over eventuele overlast van de bewoners van het sociaal pension, en dat effectieve maatregelen worden genomen tegen bewoners, die overlast geven; bijvoorbeeld na herhaling van overlast overplaatsing naar Leeuwarden. Bovendien vraagt D66 dat Zienn na opening van het sociaal pension een open dag organiseert waarop omwonenden kunnen kennismaken met de nieuwe bewoners.
Wethouder Nieske Ketelaar antwoordt dat er al een structureel overleg is gestart, waaraan vier omwonenden, een medewerker van de organisatie Zienn, een regiomanager van de gemeente en een wijkagent deelnemen. De gemeente heeft met Zienn heel nadrukkelijk de afspraak gemaakt dat de “zwaardere gevallen” in Leeuwarden worden geplaatst en niet in Drachten. Het is afwachten in hoeverre Zienn dit beleid handhaaft. In ieder geval is Zienn van plan na opening van het sociaal pension een open dag te organiseren.
Dit bestemmingsplan gaat als A-voorstel naar de raad.

Bestemmingsplan “Speelaccommodatie Sint Jansberg 31A in Drachten”
D66 stemt in met de vergroting van de speelaccommodatie tot een oppervlakte van 100 vierkante meter. Dit bestemmingsplan gaat als B-voorstel naar de raad.

Evaluatie VROM Starterslening koopwoningen gemeente Smallingerland
D66 vraagt de wethouder de einddatum van 1 oktober 2011 te schrappen, zodat het in 2008 vastgestelde toekenningsplafond van 1,2 miljoen euro volledig kan worden benut.
Uit de evaluatie blijkt immers dat in het eerste jaar slechts 1 starterslening is verstrekt en dat in het tweede jaar tot 1 oktober 2010 19 leningen zijn verstrekt, zodat het resterende budget voldoende is voor nog circa 25 leningen van maximaal 30.000 euro per lening. Bovendien vraagt D66 of de aanvraagprocedure kan worden vereenvoudigd en laagdrempelig worden gemaakt.
Wethouder Nieske Ketelaar zegt dat de VROM starterslening als een korte termijn regeling voor 3 jaar vanaf 1 oktober 2008 is vastgesteld. Na eind maart 2010 is door afschaffing van de landelijke koopsubsidieregeling de interesse voor de starterslening duidelijk toegenomen.

De wethouder antwoordt over het schrappen van de einddatum dat D66 daarvoor steun bij de andere raadsleden gaat zoeken. De wethouder wil gedurende de looptijd van de regeling de aanvraagprocedure liefst niet wijzigen, maar zal er naar kijken of het eenvoudiger kan.
Dit voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.