Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 december 2010

Amendement Startersleningen

VROM Starterslening koopwoningen gemeente Smallingerland

D66 vraagt de wethouder de einddatum van 1 oktober 2011 te schrappen, zodat het in 2008 vastgestelde toekenningsplafond van 1,2 miljoen euro volledig kan worden benut. Uit de evaluatie blijkt immers dat in het eerste jaar slechts 1 starterslening is verstrekt en dat in het tweede jaar tot 1 oktober 2010 19 leningen zijn verstrekt, zodat het resterende budget voldoende is voor nog circa 25 leningen van maximaal 30.000 euro per lening. Bovendien vraagt D66 of de aanvraagprocedure kan worden vereenvoudigd en laagdrempelig worden gemaakt.
Wethouder Nieske Ketelaar zegt dat de VROM starterslening als een korte termijn regeling voor 3 jaar vanaf 1 oktober 2008 is vastgesteld. Na eind maart 2010 is door afschaffing van de landelijke koopsubsidieregeling de interesse voor de starterslening duidelijk toegenomen.

De wethouder antwoordt over het schrappen van de einddatum dat D66 daarvoor steun bij de andere raadsleden gaat zoeken. De wethouder wil gedurende de looptijd van de regeling de aanvraagprocedure liefst niet wijzigen, maar zal er naar kijken of het eenvoudiger kan. Dit voorstel gaat als A-voorstel naar de raad.
 
Zie hier ons amendement