Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 januari 2011

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie D66 Smallingerland

Drachten, 20 januari 2011 – Marieke van de Ree, lijsttrekker van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen, heeft zich donderdagavond gepresenteerd aan Smallingerland op een openbare nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Smelnehûs in Drachten. Naast oudgedienden waren er ook enkele nieuwe leden en belangstellenden aanwezig. Erwin Keun, voorzitter van D66 Smallingerland, memoreerde bij zijn inleidende woorden aan het overlijden van Jarig Lont, die vele jaren actief in de steunfractie van D66 Smallingerland is geweest.

Beoogd Statenlid Marieke van de Ree woont in Gorredijk, waar zij zich 5 jaar geleden heeft gevestigd met haar eigen consultancy bedrijf na een periode woonachtig te zijn geweest in Amsterdam. Met betrekking tot het D66-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten kwam uitgebreid het standpunt ter sprake dat Fryslan als provincie blijft bestaan. Marieke noemt ook de regiefunctie van de provincie waar het gaat om het organiseren van draagvlak bij de gemeentelijke herindelingen in de provincie. Bestuurlijke vernieuwing is geen doel op zich, maar kan een middel zijn als er eerst een analyse is gemaakt van mogelijke problemen op dat gebied. Een goed draaiend wetterskip Fryslan kan dus prima blijven bestaan. Daarnaast noemde Marieke dat D66 kiest voor het vergroten van de capaciteit van het wegennet in plaats van de aanleg van nieuwe wegen; dat wil zeggen, een groene as in plaats van De Centrale As.

Ron van der Leck, fractievoorzitter van D66 Smallingerland, keek terug op het afgelopen jaar. Hij was blij dat D66 weer meedoet in de gemeenteraad en dat we op sommige punten met onze manier van politiek bedrijven een verschil maken. Hij voegde er aan toe dat D66 Smallingerland zich binnen een werkgroep aan het beraden is over de toekomstvisie van D66 ten aanzien van de ontwikkeling van Smallingerland.

Aan het einde van de bijeenkomst riep Marieke de aanwezigen op voor actieve deelname aan de campagneactiviteiten van de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart 2011 om daarmee mensen ook te motiveren een duidelijke stem over de huidige regering en haar beleid te laten horen. Op vrijdag 4 februari vanaf 20.00 uur is de ‘kick off’ van de campagne van D66 Fryslân voor de Provinciale Statenverkiezingen in Cafe de Yserman in de Grote Hoogstraat 32 in Leeuwarden. Het definitieve programma is dan ook beschikbaar. Naast de presentatie van de kandidaten en hun speerpunten vertellen Tweede Kamerleden Boris van der Ham en Magda Berndsen over het belang van de PS-verkiezingen op het beleid in Den Haag. U krijgt de kans om vragen te stellen aan de kandidaten en de Tweede Kamerleden.