Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 februari 2011

Uit de Raad

De moeite waard
Op papier was de vergadering voorbestemd om heel kort te duren, echter een aantal vragen tijdens het vragenuurtje en een interpellatie van de SP maakte de vergadering toch de moeite waard. Een van de vragen, van de VVD, ging over het verzamelen van oud ijzer, nu voorbehouden aan de Gemeente en niet meer aan scholen en verenigingen, de VVD vindt dat jammer. Naar aanleiding van die vragen antwoordde de Wethouder terecht dat een en ander in de evaluatie wordt meegenomen omdat dat de afspraak met de Raad is.
  
Voortgang bouwactiviteiten Centrum
Toen de interpellatie van de SP. De SP had diverse vragen over de voortgang van de bouwactiviteiten van het Centrum en vragen over resterende asbest in een van de panden die gesloopt moet worden.
Ook andere partijen hadden vragen met die strekking.
 
Wantrouwen?
De SP ging bij monde van Jos van der Horst zelfs zover dat hij in eerste zei dat hij de informatie die hij van de Leeuwarder Courant ontvangen had meer vertrouwde dan de informatie die hij van de Wethouder gekregen had. Later trok hij die uitspraak weer in en terecht omdat hij anders impliciet een motie van wantrouwen zou uitspreken.
 
Zachte afspraken
De bottomline was dat er met de ontwikkelaar geen harde afspraken gemaakt zijn over de startdatum en de opleveringsdatum van de bouw. Het asbest wordt trouwens volgens de regels gecertificeerd afgevoerd vertelde de Wethouder. Ten aan zien van de voortgang is vertraging jammer, maar het is niet anders. De Wethouder is regelmatig in gesprek met de ontwikkelaar en heeft er goede hoop op dat de bouw binnenkort gaat starten. Laten we niet vergeten dat het Centrumplan een ambitieus plan is en helaas in tijd van recessie gestart is.
   
D66 houdt vertrouwen door goede afspraken
Wij, D66, hebben voldoende vertrouwen in de Wethouder omdat ze er bovenop zit en wij als Raad hebben met de Wethouder zowel voor het Centrumplan als voor Vogelzang goede afspraken gemaakt over periodieke verslagen over de voorgang van beide en vooralsnog houdt de Wethouder zich aan de afspraak.
 
Het duurt erg lang, maar een BRUISEND centrum komt er ondanks de voorbije recessie aan!
 
Na twee B hamerstukken werd de vergadering gesloten.