Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de Raad

Verslag Raadsvergadering 1 maart 2011

Het 1e agendapunt handelde over de Herziening Beeldkwaliteit De Singels. In deze herziening is het mogelijk gemaakt om de oevers steigers te bouwen om op die wijze bij het water te kunnen komen, dit omdat het wel kan gezien het nieuwe bestemmingsplan. Wel dient telkens dit aangevraagd te worden bij de Gemeente.
Er werd gediscussieerd over het altijd toestaan van het bouwen van steigers, de ChristenUnie had dat in een motie als zodanig verwoord. Wij, D66, vonden het een overbodige motie omdat in de genoemde herziening het gewoon wel mogelijk is om een steiger te plaatsen, daar is naar onze mening geen aanpassing voor nodig. Ook een aantel andere partijen waren het daarmee eens, zodat uiteindelijk de motie met een nipte meerderheid verworpen is.
 
Het volgende agendapunt werd nog veel uitvoeriger behandeld. En wel de Nota Reclamebeleid Smallingerland. Diverse reclame-uitingen worden middels deze Nota aan banden gelegd. Wat ons betreft prima, want veel reclame aan de openbare geeft landschapsvervuiling, echter door de nota kunnen sportverenigingen in de financiële problemen komen, omdat vanwege de sterfhuisconstructie waarvoor gekozen is een sportclub bijvoorbeeld bij een wijziging van een sponsor opeens geen reclame-uiting meer mag plaatsen en dat heeft direct financiële consequenties. En dat zou sportactiviteiten die wij met zijn allen zo belangrijk vinden in gevaar kunnen brengen.
Wij waren daarom een voorstander van een amendement, later een motie van de VVD om de wijze van reclame-uitingen aanbrengen door sportclubs gelijk te stellen aan de wijze waarop winkels en bedrijven dat geoorloofd mogen doen. Omdat de huidige nota daar niet in voorziet is uiteindelijk een motie van de VVD aangenomen waarin de wethouder gevraagd wordt te onderzoeken hoe een en ander ten gunste van de sportverenigingen in de nota aangepast kan worden en wel voor 31 mei a.s.
 
Voor het overige waren er alleen hamerstukken. Maar vanwege met name al die reclameperikelen, die diverse schorsingen teweeg brachten werd het toch nog 22.00 uur.