Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraadvergadering 5 juli 2011

Drie agendapunten met A voorstellen.
 
Het begon met het Bestemmings- en beeldkwaliteitplan "Drachten, woon-/zorglocatie De Lauwers". Dit plan was reeds uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie. Er werden wat zorgen uitgesproken over of de zorg daadwerkelijk van de grond komt, maar na de beantwoordingen van de Wethouder ging de Raad in meerderheid akkoord met de beslispunten.

Het Polderhoofdkanaal gaf wat meer aanleiding van discussie. Vragen kwamen aan de orde over de financiering, wij, D66, gaven aan dat de heropening bevorderlijk is voor een belangrijk issue van D66 namelijk Toerisme en Recreatie, maar dat het een lange weg geweest en het een en ander niet de financiële hoofdprijs verdient. Maar hoe dan ook, doorgaan biedt financieel meer kansen dan stoppen en we beëindigden onze bijdrage met de opmerking dat we de uitnodiging van de feestelijke heropening van het kanaal met belangstelling tegemoet zien.
De Raad ging met 28 stemmen voor en twee stemmen tegen (SP) akkoord met het voorstel en de aanwezige bewoners van De Veenhoop waren daar zichtbaar en hoorbaar blij mee!
 
Tenslotte het Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Noorderhogeweg Drachten". In de eerste termijn gaven wij en ook de meeste andere partijen aan wat zorgen te hebben over het tijdstip van aanvang van dit nieuwe bedrijventerrein. Er is bijvoorbeeld aan de A7 nog vrij veel niet verkochte grond en is het niet verstandiger om even te wachten totdat o.a. dat plan verder is dan nu. Uiteraard is D66 altijd voor goede plannen die de werkgelegenheid stimuleren en is altijd bereid ondernemers te faciliteren wanneer ze willen uitbreiden, maar we zijn geen voorstander van leegstand.
De wethouder antwoordde dat het onderhavige bedrijventerrein bedoelt is voor andere bedrijven dan die aan de A7, namelijk ABC bedrijven en dat er al verscheidene ondernemers zich gemeld hebben voor een stuk grond aan het nieuwe terrein, daarnaast zegde zei ze toe pas met de tweede fase te beginnen wanneer de 1e Fase gereed is. Op basis van die antwoorden en toezeggingen ging de meerderheid van de Raad akkoord.
 
De volgende Raadvergadering is in september.