Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraadsvergadering 4 oktober 2011
Caparis. De vergadering begon met een interpellatie over het door de Wethouders van de Gemeenten die samen in de Gemeenschappelijke Regeling inzake Caparis zitten op te starten onderzoek naar het reilen en zeilen van Caparis, met de focus op de transitie en de toekomst. Dit naar aanleiding van de vele vragen die bij onze Gemeenteraad leven over het functioneren van Caparis. Wij wilden graag een onderzoek naar Caparis uitgevoerd door onze eigen Rekenkamercommissie, maar die boot is telkens afgehouden door de aandeelhouders c.q. de Wethouders van de participerende Gemeenten.
In de interpellatie werd aangedrongen op tussentijdse participatie in het onderzoek door de Gemeenteraden en meer gedetailleerde focus op de financiële handel en wandel van de afgelopen jaren.
De Wethouder begreep de doelstelling van de interpellatie en had er sympathie voor maar gaf aan dat onze Gemeenteraad daar niet alleen over kon beslissen maar dat dan alle Gemeenteraden van de Gemeenten die meedoen in de Gemeenschappelijke Regeling hier ja tegen moeten zeggen en dat dat traject een en ander wel doet vertragen. De indieners veranderden daarna de inhoud van de interpellatie in de vraag aan de Wethouder(s) om de Gemeenteraden tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek zodat de Raden bij eventuele omissies tijdig kunnen ingrijpen. De Wethouder zegde dit toe.

Smelne FM. De Raad ging akkoord met de verlenging van de subsidie aan Smelne FM.

De Kleine Kernen Oost. In de communicatie naar de omwonenden over de Kleine Kernen is vrij veel ruis geweest, waardoor omwonenden zo nu en dan op het verkeerde been zijn gezet. Daarom kwam de Wethouder met een aangepast voorstel waar de angel uit was gehaald naar de Raad.
De Raad ging met dit aangepaste voorstel akkoord met wel de opdracht dat dit nooit meer zo mag plaatsvinden, ofwel dat de Wethouder hier lering uit moet trekken.

Schelpenpad Slinge-Noord. Vanwege veel vandalisme hebben bewoners gevraagd om het gedeelte van het schelpenpad wat toegang geeft aan hun deel van de wijk af te sluiten. Dit geeft ze een gevoel van veiligheid.
Wij, D66, hebben aangegeven dat het sluiten wat ons betreft symptoombestrijding is en dat het gevaar er in zit dat het vandalisme zich verplaatst, ook zijn we niet zo voor het afsluiten van wijken zoals bijvoorbeeld in Parijs en Mexico veel gebeurd. Maar wanneer we aan het veiligheidsgevoel van de bewoners kunnen bijdragen zullen we niet tegenstemmen, wel hebben we nog voorgesteld om het pad als proef voor een jaar te sluiten en dan te evalueren of het effect had, maar daar ging de Wethouder niet in mee. Het voorstel haalde nipt de eindstreep.

Woonlocatie Dobbenhof. Dit agendapunt veroorzaakte veel commotie. In het voorstel werden aan het plan twee huizen toegevoegd, dit in tegenstelling tot wat aan de bewoners in eerste instantie was toegezegd in het oude plan.
Wij gaven aan tegen het voorstel te zijn omdat de Wethouder niet goed kon aangeven waarom ze de belangen van de ondernemer zwaarder vond wegen dan de belangen van de burgers.
Ofwel economisch gewin tegenover woongenot. Wat ons nog het meest stoorde was dat de ondernemer al een tijdje het nieuwe plan ter verkoop op de website had staan terwijl wij, de Gemeenteraad, nog niet akkoord waren met het nieuwe plan.
Maar de aap kwam snel uit de mouw, omdat er volgens de Wethouder door de burgers niet tijdig bezwaren waren aangetekend had ze de vergunning voor het nieuwe plan al verleend en maakte het oordeel van Raad helemaal niet meer uit!
Uit alle hoeken van de Raad was de verontwaardiging merkbaar, temeer omdat de wethouder dit verzuimd had te melden in de Commissie. Procedureel mag dit omdat de B&W bij kleine wijzigingen zelfstandig mag beslissen, maar onhandig om dit niet even te melden en wat ons betreft had Wind wel even mogen wachten met het publiceren van het nieuwe plan totdat de Raad gesproken had.
Wij, de Raad, gaan die delegatiebevoegdheid van B&W onder de loep nemen, want dit mag wat ons betreft niet meer voorkomen.
Uit protest stemde een groot deel van de Raad, behalve de PvdA, tegen het voorstel, maar zoals gezegd, het maakt niet uit, Wind had de vergunning al!
 
Nota Openbare Ruimte. Deze nota geeft een blik van hoe het straatbeeld er de aankomende jaren uit gaat zien in het centrum, als het allemaal gerealiseerd wordt krijgen we echt een mooi en bruisend centrum.
Echter in de nota stond tussen neus en lippen nog even vermeld dat er dan ook in het centrum voortaan gefietst mag worden. Dit ging even te snel want dit hoort thuis in het Vervoersplan wat nog besproken moet worden en middels een amendement waarvan wij een van de indieners waren is die passage uit de nota geschrapt. De rest van de nota is door alle Fracties aanvaard.
 
Financiering Burgernet (B voorstel). Wij D66 waren tegen Burgernet, dus ook tegen de financiering van Burgernet, vandaar dat wij met de onderstaande D66 stemverklaring kwamen:
 
Wij, D66, vinden opsporing een taak van de Politie en niet van de burgers. De Politie is daarvoor goed opgeleid. Wij zijn bang voor Wild West taferelen, waarbij onschuldigen worden opgejaagd omdat ze een beetje voldoen aan het signalement wat per sms door de Politie is doorgegeven. Wij hebben geen behoefte aan Burgerwachten zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, want uiteindelijk kunnen onschuldigen daarvan de dupe worden.
 

In de Raad werd als belangrijk argument aangevoerd dat via Burgernet ook zoekgeraakte kinderen kunnen worden opgespoord, dat argument is echter niet steekhoudend omdat daarvoor het goed werkende Amberalert tijden geleden is ingevoerd. Ook het argument dat de criminaliteit met zo'n 30% wordt teruggebracht is geen goed argument omdat nergens nog is aangetoond wat de resultaten van Burgernet zijn.
Tenslotte, Burgernet kan een ultieme poging zijn om in een stad of een wijk enorm grote criminaliteit proberen terug te dringen, Smallingerland heeft gelukkig geen hoge criminaliteit, dus dergelijke bedenkelijke zware middelen zijn in onze mooie Gemeente dus ook echt niet nodig. Inhoudelijk geen goed voornemen en financieel zonde van het geld in een tijd waarin we heel zorgvuldig met onze beschikbare middelen moeten omgaan!
 
Om 23.50 uur sloot een enerverende vergadering.