Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2014

GDI gepresenteerd

Onlangs is de eerste Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-2014 – voor alle gemeenten in Nederland verschenen: een transparante en stimulerende index die:

  • in één oogopslag laat zien hoe duurzaam elke gemeente werkelijk is;
  • vergelijkingen met andere gemeenten mogelijk maakt;
  • discussies over duurzaamheid ondersteunt;
  • en bovenal stimuleert tot verdere doelgerichte ontwikkeling naar een duurzame gemeente.

De GDI omvat duurzaamheid in brede zin: het welzijn van mens & maatschappij, het welzijn van natuur & milieu en het welzijn van de economie. Aan de hand van 16 indicatoren laat de GDI het niveau van duurzaamheid in elke gemeente zien.

Het – gewogen – gemiddelde niveau van alle gemeenten ziet u een spinnenweb: Het middelpunt van het web betekent: niet duurzaam; de buitenste cirkel: duurzaam. Hoe voller het web, hoe duurzamer de gemeente is.

Het spinnenweb maakt direct duidelijk dat vooral Hernieuwbare energie en Gezondheid (Obesitas) sterk verbeterd moeten worden. Ook voor menige andere indicator, vooral de Waterkwaliteit en de Financiële weerbaarheid van gemeenten, is het zinvol om voortvarend maatregelen te treffen voor versnelling van de ontwikkeling naar duurzaamheid.

Van alle gemeenten is Zeewolde nu de meest duurzame, met hoge scores voor een groot aantal indicatoren en mede dankzij de windenergie. Heerlen staat onderaan de lijst en heeft dus de meeste ruimte voor verbetering. Smallingerland staat met een score van 4.8 op als nummer 317 op de ranglijst. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, zo lijkt het! 

De correlaties tussen de GDI scores en diverse kenmerken van gemeenten zijn onderzocht. Het blijkt dat er een duidelijke correlatie is met het aantal inwoners. Hoe meer inwoners, hoe minder duurzaam, zo laat de trend zien. Er zijn echter ook gemeenten die zich niet conform de trend gedragen. Deze correlatie wil evenwel niet zonder meer zeggen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het aantal inwoners en de GDI score. Daar kunnen tal van oorzaken in mee spelen. Het blijkt voor een gemeente echter niet mee te vallen om zowel groot als duurzaam te zijn. De drie grootste gemeenten staan bij de laatste 15 gemeenten van de GDI ranglijst.

De GDI is ontwikkeld door de Stichting Duurzame Samenleving, die zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar duurzaamheid te stimuleren. Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een statische analyse van de GDI gemaakt en geconcludeerd dat de GDI aan alle vereisten voldoet.

Alle informatie vindt u op onze website www.gdindex.nl. De publicatie kunt u hier downloaden: www.gdindex.nl/publicaties. Op dezelfde webpagina kunt u ook een set werkbladen downloaden, met data voor de eigen gemeente, een zeer bruikbaar hulpmiddel bij de discussie over duurzaamheid.