Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 februari 2014

Uit de Raad van 11 februari 2014

Verslag van Het Debat van 11 februari 2014

Het eerste agenda punt handelde over het voorstel  Kadernota Samen Voor Elkaar waarin de transitie van het sociale domein wordt beschreven. Dit onderwerp was begin deze maand behandelt tijdens de Ronde Tafel waarin de Raad vragen kon stellen aan de betrokken instellingen zoals GGZ en Jeugdwerk en aan de Cliëntenraad.
De visie en inhoud van een en ander werd over het algemeen gedeeld, echter veel partijen hadden vragen over de fasering van het geheel want de transitie moet wel uiterlijk 1 januari 2015 klaar en helder zijn. De Wethouder zegde toe op korte termijn met een faseringsplan te komen. Wij, D66, hebben nog aangedrongen om op basis van de kennis van nu ook het financiële plaatje incluis de inzet van ambtenaren, ICT ed. voorlopig op te maken, maar de Wethouder vond het hiervoor te vroeg en we kregen van de overige partijen hiervoor geen steun.
Het voorstel werd in het Besluit door alle partijen gesteund.

 

Masterplan Centrum, stand van zaken was het volgende agendapunt.
Het betreft een overzicht van de stand van zaken. Aan de orde waren twee moties welke wij ondersteunden. De eerste handelde over om één van de panden aan de Zuiderbuurt (in verbinding met Raadhuisplein) te verwerven, te slopen en de ontstane grondvlakken te bestraten met hetzelfde kwaliteitsniveau als het nieuwe Raadhuisplein zodat er een optimale looproute ontstaat. De tweede om de Markt en omgeving aan te passen en te verbeteren zodanig dat dit gebied dezelfde uitstraling als het centrum krijgt. Deze moties werde gesteund door het CDA, VVD, SL, CU, Smallingerlands Beland, Gemeentebelangen en D66. In het Besluit werden de moties aangenomen.

 

Duurzaamheid Smallingerland de stand van zaken weer van de activiteiten die de Gemeente onderneemt in het kader van Duurzaamheid. Op zich een goed verhaal, maar wat ons betreft een droge opsomming van feiten in plaats van een motivererd verhaal waar de passie van afdruipt.
Werd voor kennisgeving aangenomen.

 

Het laatste officiële agendapunt was De Verordening basisregistratie personen Smallingerland 2014, een technische aanpassing.

 

Als laatste vroeg de gehele oppositie om een Spoeddebat inzake de extra EUR 700.000 voor CSG Liudger. Dit omdat de wethouder op vragen van diverse Raadsleden inclusief D66 telkens verklaarde dat de EUR 700.000 alleen waren uitgegeven aan verhuizing van machines. De Raad had daar toen al vraagtekens bij. Later heeft de Raad om een specificatie van de extra uitgaven gevraagd en gekregen. En aangezien uit de specificatie niet echt duidelijk naar voren komt dat de EUR 700.000 alleen aan de verhuizing machines uitgegeven zijn, is nu een extra debat aangevraagd. Een extra debat omdat een dergelijk debat niet qua tijd gelimiteerd moet zijn en omdat een en ander wel voor de verkiezingen moet plaatsvinden. Aanstaande maandag 17 februari om 19.30 uur start het ingelaste debat.

Ron van der Leck
Fractievoorzitter