Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 maart 2014

Gemeenteraadsleden benoemd

In de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2014 zijn 31 deels nieuwe raadsleden benoemd. Voor D66 zijn Ron van der Leck (fractievoorzitter) en Henk Gomis benoemd. Tevens zijn een zevental fractievertegenwoordigers benoemd. Zij kunnen hierdoor deelnemen aan de Ronde Tafel raadsvergaderingen. Voor D66 is Raf Pronk benoemd.  De leden en het bestuur van D66 Smallingerland feliciteren de nummers 1 t/m 3 van onze kandidatenlijst van  harte en wensen hun veel succes de komende vier jaar!