Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 oktober 2014

D66 wil zo snel mogelijk kwalitatief goede Lawei

De ontwikkelingen rond de vernieuwbouw van De Lawei, waarin ook het centrum voor de kunsten De Meldij wordt ondergebracht, is niet zoals gepland verlopen. D66 Smallingerland is hierover zeer ontdaan: dit raakt ons als inwoners van Smallingerland allemaal.

 

Kunst en cultuur als doel
Als partij die kunst en cultuur een warm hart toedraagt, staan wij achter de plannen en het tijdspad voor de vernieuwbouw, waar we destijds in de raad ja op hebben gezegd. Het wordt een prachtig theater dat goed past bij de gemeente Smallingerland. In het theater wordt een uitstekend cultuurprogramma aangeboden waar niet alleen de inwoners van Smallingerland, maar ook mensen van buiten de gemeentegrenzen veel plezier aan kunnen beleven. Bovendien krijgt de kunsteducatie krijgt met de vernieuwbouw nieuwe mogelijkheden. Dit is en blijft ons doel!

 

Verschillende rollen
De gemeente subsidieert de vernieuwbouw en ziet er op toe dat de subsidiegelden goed worden besteed. Opdrachtgever van de verbouwing is De Lawei. Omdat het begeleiden van de bouw een ‘aparte tak van sport’ is, wordt de opdrachtgever bijgestaan door ingenieursbureau Arcadis. Daarnaast is het bureau Peutz ingeschakeld voor advisering op het gebied van akoestiek. Via een Europese aanbestedingsprocedure is bouwbedrijf Van Norel uit Epe uitgekozen voor de vernieuwbouw.

 

Later de laatste steen boven
D66 Smallingerland gaat er vooralsnog van uit dat het aanbestedingsproces zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving is verlopen. Voor alsnog hebben we hier geen oordeel over. In een later stadium wil D66 precies weten of de aanbestedingsprocedure goed is verlopen wat er zich daarna allemaal heeft afgespeeld tussen opdrachtgever, aannemer en de overige betrokkenen. Nu is het onder arbitrage en straks onder de rechter. Die moeten eerst oordelen. Daarna is de politiek aan de beurt om de kijken hoe er is omgegaan met gemeenschapsgeld.

 

Gesprek van de dag
Inmiddels weet u, net als wij, de opdrachtgever en de aannemer het in de loop van de bouw dusdanig oneens zijn geworden dat de opdrachtgever het contract heeft verbroken. In de media heeft u uitvoerig kunnen lezen wat er allemaal is gebeurd en wat de besluiten tot nu toe zijn geweest. De laatste ontwikkeling is de uitspraak van de Raad van Arbitrage van de Bouw over het toepassen van het retentierecht door de aannemer (= het afgrendelen van de bouwplaats).

 

Uitspraak over recht van retentie
Die uitspraak luidt dat De Lawei bijna € 2,4 miljoen over moet maken aan de aannemer Van Norel, waarna het retentierecht door Van Norel moet worden opgeheven. Dit bedrag is voor de reeds goedgekeurde rekeningen van diensten die Van Norel al heeft geleverd.  De Lawei wilde alleen een bankgarantie voor het bedrag afgeven om een financieel dwangmiddel te hebben voor de in hun ogen geleverde slechte prestaties. In dit soort geschillen is dit een normale gang van zaken.

 

Vervolguitspraak in bodemprocedure
Dit sluit niet uit dat de eenzijdige ontbinding van het bouwcontract door de Lawei met Van Norel juridisch correct is! Over deze vraag loopt een zogenaamde bodemprocedure waar de rechter uiteindelijk zal besluiten wie hierin gelijk heeft.

 

Oppositie versus college?
Ondanks alle reuring en media aandacht rond deze kwestie blijft voor D66 een belangrijk punt overeind: de vernieuw moet zo snel mogelijk weer verder gaan volgens de in 2013 gestelde opdracht. Daar verandert niks aan! Oppositiepartijen als het CDA en de ELP lijken nu al op de stoel van de rechter te willen gaan zitten. Ze willen op dit moment alle informatie hebben om een oordeel te vellen over het proces en dit te koppelen aan een mogelijk vervolg.

 

Heldere keuze
D66 Smallingerland is het hier, samen met de andere collegepartijen, niet mee eens. Hoe spijtig wij de situatie ook vinden, voor ons is de keuze helder. Gooi je het tot nu toe geïnvesteerde geld weg, door De Lawei op slot te laten en te wachten tot de rechter (over twee tot vijf jaar) een definitieve uitspraak doet, of zet je alles op alles om De Lawei zo snel mogelijk af te bouwen, zodat Smallingerland weer kan beschikken over goede cultuurhuisvesting.

 

Extra subsidie
Wij kiezen voor het laatste. Hiervoor is op dit moment een extra subsidie  noodzakelijk, zodat nieuwe aannemers het vertrouwen hebben in opdrachtgever De Lawei en de gemeente. Geen bouwbedrijf zal in het ‘gat’ van Van Norel willen springen als de financiering vanuit de gemeente niet gegarandeerd is. Dit geld wordt niet zomaar ergens uit de gemeentelijke begroting onttrokken en zal ook niet ten koste gaan van geld voor het sociale domein.

 

Niet ten koste van sociale gezicht gemeente
De extra subsidies komen uit de gemeentelijke reserves, die wij gelukkig als gemeente hebben. Het wordt, als het nodig is, via een zgn. ‘derdenrekening’ gecontroleerd uitgegeven. Als de bodemprocedure in het voordeel van De Lawei uitvalt zal dit geld én de schade die De Lawei lijdt vanwege de verlate openingsdatum op de aannemer Van Norel worden verhaald.

 

Conclusie
D66 vindt hetgeen is voorgevallen erg jammer en betreurenswaardig. Op dit moment willen we, samen met de overige collegepartijen, er alles aan doen om zo snel mogelijk tot kwalitatief goede cultuurhuisvesting te komen. Als dit extra geld moet kosten is dat spijtig en het mag niet ten koste gaan van het sociale domein. Maar beter de tot nu toe gedane investeringen veilig stellen en extra geld uitgeven dan De Lawei laten verpauperen in afwachting van een langdurige rechtszaak. Dat kost de inwoners van Smallingerland nog meer. In een later stadium willen we de zaak grondig evalueren en kijken wie achteraf gezien, welke fouten heeft gemaakt. Iemand (wethouder, opdrachtgever De Lawei, aannemer Van Norel, etc.) is pas schuldig als de schuld is bewezen. Dat is in dit geval nog niet aan de orde. Laten we dus het oordeel van de rechter afwachten.

 

Lawei_verbouwing20142015