Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 oktober 2014

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Gebruikt u het juiste adres? Met name op industrieterreinen wil nog wel eens een foutieve adressering worden gebruikt of ontbreken huisnummers. Dat is lastig voor hulpdiensten en tal van andere zaken. Hieronder achtergrondinformatie over de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

 

Play-knop

In de film ‘de BAG in 5 minuten’ leggen we uit wat de BAG is en wat u eraan hebt.

 

 

In opdracht van het Ministerie van I&M en het Kadaster is de BAG Viewer ontwikkeld. Hiermee kunt u BAG-gegevens bekijken met een stratenkaart of luchtfoto als ondergrond. De BAG wordt ontsloten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De BAG Viewer is een demonstratie-toepassing, bedoeld om een indruk te geven welke gegevens de BAG bevat en daarmee afnemers te stimuleren BAG gegevens te gebruiken. De Viewer is een voorlopige voorziening. De gegevens worden wekelijks ververst uit de Landelijke Voorziening BAG.

De BAG Viewer toont BAG-panden en presenteert (aan de rechterzijde) een deelselectie van de BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. In de BAG Viewer zijn slechts hoofdadressen opgenomen, geen nevenadressen. De onderliggende stratenkaart is ter oriëntatie, en niet gebaseerd op de BAG. De BAG bevat immers geen geometrie van de openbare ruimten (waaronder straten). De schrijfwijze van openbare ruimten op de kaart kan dan ook afwijken van de schrijfwijze zoals gehanteerd in de BAG.

Indien u twijfelt aan de juistheid van de gegevens kunt u hiervoor een terugmelding of correctieverzoek indienen. Wij adviseren u echter wel, aangezien sprake is van bovengenoemde afwijkingen en beperkte actualiteit, om vóóraf in BAG Web de actuele status te controleren.

Bag_viewer

klik op de foto om naar de BAG-viewer te gaan