Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 november 2014

Uit de Raad van 11 november 2014

De vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2014 begon met een levendig debat over het parkeerbeleid in Drachten. Hierbij kwam eerst het parkeren op het Kiryat Onoplein aan de orde.
Het college had voorgesteld de blauwe zone voor parkeren op het Kiryat Onoplein op te heffen. CDA diende een amendement in om de blauwe zone op het gehele plein voort te zetten, terwijl D66 een amendement indiende om naast het betaald parkeren de blauwe zone alleen op circa 60 plekken voor kort parkeren aan de kant van de winkel van Albert Heijn te handhaven en de blauwe zone op de overige plekken op te heffen, zodat men daar lang zou kunnen parkeren.

Het D66 Amendement  over het behoud van een beperkte blauwe zonde waardoor zowel de Lawei als de Albert Heijn standpunten werden verenigd, werd door de raad verworpen. Het amendement van CDA werd aangenomen, zodat de huidige situatie van blauwe zone op het Kiryat Onoplein gehandhaafd wordt. Een meerderheid van de raadsleden stemde in met een motie van FNP voor een onderzoek naar een nieuw parkeerregiem op het plein, bijvoorbeeld voor eerst een paar uren gratis en daarna betaald parkeren.

Een motie van ELP betrof de hoge parkeertarieven in de ondergrondse parkeergarage voor bewoners van de nieuwe appartementen op het Raadhuisplein. ELP riep het college op samen met de bewoners mogelijkheden te onderzoeken om tot een structurele oplossing te komen. Deze motie werd ook aangenomen.

Enkele aanpassingen in de vergaderstructuur van de raad werden besproken en kregen de instemming van de raad, zoals het samenvoegen van een Ronde Tafel , een Debat en een Besluit op  een raadsavond met een pauze van een half uur na een Ronde Tafel voor een ontmoeting en gesprek van inwoners en ondernemers met raadsleden.

Raf Pronk
D66 Smallingerland

N.b. deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Breeduit van 13 november 2014