Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 december 2014

Uit de Raad van 16 december 2014

DE PEINDER MIEDEN

D66 staat sympathiek tegenover het plan De Peinder Mieden, vooral vanwege de duurzame ontwikkeling met duurzaam wonen en beheer in het gebied.

Maar de kans van slagen van het plan is afhankelijk van de belangrijke vraag of er in de komende periode genoeg kopers met voldoende financiele draagkracht zullen zijn. Er is dus een risico dat het plan niet doorgaat, als er te weinig kopers zijn, die de grond kunnen kopen en een huis kunnen laten bouwen. Dit risico staat los van het nu voorliggende voorstel voor het aankopen van gronden.

Als de gronden niet aangekocht worden, is er een extra risico dat het plan niet doorgaat.

Als  de aankoop van 23 hectare grond in 2015 of later plaats vindt, dan is er een reëel  risico dat de gronden duurder zijn of niet meer te koop zijn.

Als de aankoop van de gronden in 2014 plaats vindt, dan heeft de gemeente in de komende jaren te maken met jaarlijkse rentelasten van €33.000. Maar daar staat tegenover dat de kans van slagen van het plan wordt vergroot.

 

 

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN GRP 2015-2018

D66 kan instemmen met de financiele uitgangspunten voor het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018, voor zover wordt uitgegaan van dezelfde technische uitgangspunten voor het GRP van 2010.

Wel vraagt D66 om een verklaring waarom meer dan 2 jaar gewerkt moet worden aan een nadere beoordeling en aanvulling van eerder ingebrachte cijfers voor een technische doorrekening?