Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 november 2015

D66 wil geen arbeidsmarkt discriminatie

D66 Smallingerland is verbaasd over het weigeren van een stagiair op grond van zijn seksuele geaardheid bij een Drachtster werkgever, zoals in de media is vermeld. Fractievoorzitter Raf Pronk is het er volkomen mee eens dat wethouder Ketelaar namens het college van B&W haar afkeuring uitspreekt en de betreffende werkgever op zijn wettelijke verantwoordelijkheid zal wijzen.

D66 wil dat iedereen, ongeacht opleidingsniveau, herkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking, zich thuis voelt in Smallingerland en dezelfde kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Het krijgen van een plek voor een stagiair maakt dat je leert mee te doen op de arbeidsmarkt. Zo’n plek moet dan ook bereikbaar zijn.

.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
D66 Smallingerland wil dat de gemeente geen zaken doet met bedrijven die discrimineren op de arbeidsmarkt.  Het college moet hiervoor in gesprek met leverancies en met de landelijke overheid. Elke organisatie, dus ook de overheid, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die beperkt zich niet tot de eigen organisatie.

Juridische belemmeringen
De gemeente kan met de huidige wetgeving alleen bedrijven uitsluiten van een aanbesteding als discriminatie strafrechtelijk en onherroepelijk is aangetoond. De regels waar de gemeente aan moet voldoen zijn te streng. Het College voor de Rechten van de Mens kan bijvoorbeeld een klacht tegen een bedrijf gegrond verklaren, maar de gemeente mag dit niet meenemen in de aanbesteding. Dat is niet juist en moet in Den Haag aangekaart worden. De landelijke regelgeving moet aangepast worden.”

Arbeidsmarktdiscriminatie
Allochtone werknemers en werknemers ouder dan 35 jaar maken twee keer minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan autochtone werknemers jonger dan 35 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het hebben van werk maakt dat je mee doet in de maatschappij. Dat werk moet dan ook bereikbaar zijn.