Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 december 2015

Fijne feestdagen en een mooi 2016

Het was een bewogen jaar: de vluchtelingenstroom en de aanslagen in Parijs hebben diepe indruk op ons gemaakt. De uitdagingen van de 21e eeuw – vluchtelingen, veiligheid, maar ook klimaat en energie – moeten alle aandacht krijgen van alle Europese lidstaten. Alleen door samen te werken, kunnen we deze problemen aan.

2015 was ook het jaar waarin D66 flinke winst behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen. Daardoor is onze partij met maar liefst 10 zetels vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De komende tijd gaan we ons voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, u bent van harte uitgenodigd om mee te denken met het verkiezingsprogramma.

Op 6 april is het referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne. D66 is vóór betere samenwerking en meer handel met Oekraïne. Steun onze campagne en help mee om Nederland te overtuigen voor te stemmen.

En natuurlijk bestaat D66 volgend jaar 50 jaar! Ik hoop u te ontmoeten tijdens de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van het jubileum.

Mede namens het Landelijk Bestuur, de Eerste en de Tweede Kamerfractie en de delegatie in het Europees Parlement en D66 in Smallingerland wens ik u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Alexander Pechtold
Fractievoorzitter Tweede Kamer