Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 maart 2016

Veilige buitengrenzen, sterke democratie, vrije handel

“D66 staat voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Daarom willen we goed samenwerken met landen binnen en buiten Europa. D66 is overtuigd voorstander van samenwerking met Oekraïne”.

 

veilige buitengrenzen, sterke democratie, vrije handel

 

Veilige buitengrenzen
Samenwerking met Oekraïne betekent meer stabiliteit en veiligheid aan de Europese buitengrenzen. Politieke rust aan de randen van Europa is ook belangrijk voor de veiligheid in Nederland. Stabiele buitengrenzen zijn beter te bewaken. Goede samenwerking tussen Europa en Oekraïne is belangrijk om een vuist te maken tegen Poetin.

Sterke democratie
Samenwerking met Oekraïne is belangrijk voor de mensen in het land zelf. Stevige afspraken over de aanpak van corruptie en goede bescherming van mensenrechten versterken de Oekraïnse democratie. Dat geeft Oekraïners zicht op een betere toekomst. D66 is tegen een EU-lidmaatschap van Oekraïne, daar is het land absoluut niet klaar voor.

Vrije handel
Betere samenwerking tussen Europa en Oekraïne betekent meer handel. Met een afzetmarkt van 45 miljoen consumenten kan Oekraïne een aantrekkelijke handelspartner zijn. Daarom is duidelijk afgesproken de bureaucratie te verminderen en handelsbarrières weg te nemen. Meer handel met Oekraïne is goed voor onze economie en biedt kansen voor Nederlandse ondernemers en MKB’ers.

 

Laat uw stem niet verloren gaan. Kies voor samenwerking met Oekraïne.
Stem 6 april voor!

 

Meer info:
referendum.d66.nl/

 

stem6april2016voor