Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 maart 2016

Uit de Raad

Verslag Raadsdebat 22 maart 2016.

Raadsvoorstel vastelling bestemmingsplan Leidijk 30 en Noordkade 72 – 74.

Met de Aldi wordt sinds 2009 gesproken over de vestging van een nieuwe winkel in het oostelijk deel van Drachten. Hiervoor zijn de afgelopen jaren ook diverse locaties in beeld gebracht door Aldi. Ruimtelijk gezien waren al deze locaties niet mogelijk.

In het levendig debat was een belangrijk struikelblok het feit dat het beleid van het College op dit onderwerp niet consistent is met het vastgestelde Detailhandelsbeleid. Er wordt afgeweken om te kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting van de ALDI die in 2004 met hen is overeengekomen.  Het is moeilijk aan de burger uit te leggen dat zij op punten strak aan de regels en voorschriften worden gehandhaafd. Maar als het een grootwinkelbedrijf of de gemeente zelf is dan wordt het niet gehandhaafd. Het CDA gaat als oppositie schoorvoetend akkoord op dit onderwerp. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar zij, evenals D66, houden de belangen van de ondernemers voorop en stemmen in met het Raadsvoorstel. Bij stemming is het voorstel met meerderheid aangenomen.