Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 mei 2016

Referendumverordening voor Smallingerland

De inwoners van Smallingerland worden vanaf nu nog meer gehoord. Zij krijgen door een referendumverordening de mogelijkheid zich rechtstreeks over een onderwerp uit te spreken.

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Smallingerland een referendumverordening vastgesteld. Op initiatief van D66 was een voorstel voor een referendumverordening in het college-programma 2014-2018 opgenomen. Dit was één van de onderhandelingsresultaten voor D66 in ruil voor een goed sociaal programma en de afspraak niet te tornen aan de huidige winkelsluitingstijden, hoewel D66 blijft vinden dat winkeliers vrij kunnen kiezen of hun winkel op zondag wel of niet open is. De coalitiepartijen hebben elkaar gevonden op het sociale domein, waar andere partijen een minder sociale koers hadden gevaren. Dat laatste vond D66 niet in het belang van de inwoners van Smallingerland.

 

Raadgevend referendum

De referendumverordening Smallingerland maakt het mogelijk dat kiesgerechtigde inwoners van Smallingerland een verzoek bij de gemeente indienen voor het houden van een raadgevend referendum over een concept raadsbesluit. Inwoners kunnen hiermee aan de noodrem trekken, wanneer hun politieke vertegenwoordigers in de raad op het punt staan een besluit te nemen, dat in hun ogen verkeerd is. In de verordening staat beschreven welke concept raadsbesluiten geen onderwerp van een referendum kunnen zijn, zoals besluiten over individuele kwesties en over de vaststelling van de gemeentelijke begroting, belastingen en tarieven.

 

Drempel tegen oneigenlijk gebruik

Een inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum dient één week voorafgaand aan de behandeling van het concept raadsbesluit in de raad te zijn ingediend door tenminste 175 kiesgerechtigde inwoners. Nadat de raad een verzoek voor het houden van een referendum heeft ingewilligd, dienen tenminste 1700 kiesgerechtigde inwoners binnen zes weken dit verzoek te ondersteunen. De indieners en ondersteuners worden in persoon op het gemeentehuis verwacht om hun handtekening te zetten op een door de gemeente verstrekt standaardformulier. Dat voorkomt dat een ‘actiegroep’ met via social media vergaarde handtekeningen snel de benodigde handtekeningen krijgt, zoals het geval was bij het nationale referendum over de Oekraïne.

 

Kloof minder groot

D66 hoopt dat door deze vorm van directe inspraak de kloof tussen de gemeente en haar inwoners wat minder groot wordt en de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek groeit. Natuurlijk blijven er ook mogelijkheden voor inwoners en ondernemers met college- en raadsleden te spreken op Het Plein en bij de Ronde Tafel, aan georganiseerde inspraakrondes mee te doen en hun mening te geven bij een fractiebijeenkomst van politieke partijen.

 

Burgerinitiatief

Via een burgerinitiatief  kunnen inwoners van Smallingerland een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen, dat als een mogelijk concept raadsbesluit in een referendum aan alle burgers kan worden voorgelegd.

plaatje-burgers