Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 september 2016

Uit de raad 13 september 2016

In het debat van 13 september 2016 was het enige besproken punt de actualisatie van het woonbeleid. Een groep die vaak veronachtzaamd wordt in zo’n beleid is de groep woonwagenbewoners. Daarom zijn er vragen geweest vanuit de gemeenteraad richting wethouder Jos van der Horst (SP). Het blijkt dat woonwagenbewoners enkel een standplaats kunnen krijgen zonder woonwagen. Vreemd, want een woningcoöperatie wijst normaliter toch ook geen stuk land aan zonder huis met de strekking: “Ga hier maar wonen”.
Hoe de gemeente omgaat met de woonwensen van woonwagenbewoners vind D66 erg belangrijk. Woonwagenbewoners hebben een eigen unieke cultuur. De enige manier om hun levenswijze voort te zetten is voor hen in een woonwagen. Daarom moeten wij als gemeente faciliteren en ervoor zorgen dat er voldoende standplaatsen én woonwagens zijn.
Dat is niet enkel de mening van D66, maar ook van het kabinet en het VN-comité tegen rassendiscriminatie. Dat comité heeft een jaar geleden uitgesproken dat Nederlandse gemeenten discrimineren wanneer zij voor onvoldoende plekken voor woonwagenbewoners zorgen. Het kabinet heeft daarop gereageerd en gesteld dat gemeenten goed moeten kijken naar de behoeften van woonwagenbewoners. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft soortgelijke uitspraken gedaan.
Wethouder van der Horst zei dat hij pas “begin volgend jaar zicht zou hebben op een oplossing met tijdpad”. D66 ziet graag, zoals het CDA al zei in de raad, dat er een oplossing geboden wordt vòòr de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.