Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 oktober 2016

Peinder Mieden(debat 11 oktober)

Peinder Mieden is er door!

De Peinder Mieden is een prachtig project, dat toekomstige bewoners duurzaam wonen in eigen beheer in een natuurgebied tussen Drachten en Opeinde biedt. Het is opgezet en heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking van gemeente en potentiële kopers.

D66 Smallingerland is in gesprek gegaan met het bestuur van de kopersvereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) vóór het debat op 11 oktober 2016. Dit, omdat in het raadsdebat 14 dagen eerder de Christen Unie (CU) had aangekondigd een amendement te willen indienen. Dit amendement zou een borgsom aan potentiële kopers opleggen. De kopersvereniging is daar fel tegen. Na het raadsdebat van dinsdag 11 oktober heeft de CU het amendement over een borgsom ingetrokken.

Een ander CU-amendement over het handhaven van de oude fasering (31 bouwkavels van 1000 m2 van 60 ha in fase 1) is aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel is ook aangenomen. Nu kan zo spoedig mogelijk het bestemmingsplan Peinder Mieden worden vastgesteld . Daarna kunnen infrastructurele voorzieningen e.d. worden aangelegd, zodra koopcontracten voor 31.000 m2 zijn ondertekend.