Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2016

Geen aardgas in nieuwbouwwoningen

Dinsdag 8 november is de motie ‘Geen aardgas in nieuwbouwwoningen’ van D66, mede ingediend door PvdA, CU en SP, aangenomen in de gemeenteraad. Een goede stap in de richting van een duurzaam Smallingerland!

Tijdens de Nationale Klimaattop, eind oktober 2016, hebben bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies en andere organisaties, het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ ondertekend en aangeboden aan het kabinet. Onze gemeente was daar niet bij. Daarom wil D66 via deze motie alsnog uitspreken dat de gemeente in de komende jaren het doen realiseren van nieuwbouw van duurzame woningen zonder aardgasaansluiting in Smallingerland actief gaat bevorderen.

D66 wil van de vervuilende grijze industrie naar een groene en schone toekomst.

Deze transitie is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar het heeft ook directe voordelen voor Nederland. Fossiele energiebronnen als kolen, olie en gas worden steeds schaarser en de prijzen schommelen. Onze afhankelijkheid daarvan brengt risico met zich mee en is kostbaar. Dat, terwijl de voorraad energie van duurzame bronnen zoals zon, wind en water in potentie eindeloos is. Naast energiebesparing kiest D66 dan ook voor het stimuleren van de ontwikkeling en de inzet van technologieën. Dan kunnen we efficiënt van duurzame energiebronnen gebruikmaken.

D66 Smallingerland zet haar al jaren in om de gemeente duurzamer te maken. Dat kunnen we niet alleen! Wil je ons helpen Smallingerland en Nederland groener en duurzamer te maken? Word dan lid!