Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 december 2016

Routekaart duurzaam Smallingerland

Duurzaam

D66 Smallingerland vindt de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040 een overzichtelijk, duidelijk en goed geschreven document. Het is een leidraad voor de verduurzaming van Smallingerland in de komende decennia.

D66 stemt in met de keuze voor het ambitieuze scenario voor het behalen van de doelstellingen. In dat scenario zal de gemeente de samenleving gaan inspireren en stimuleren om gezamenlijk te werken aan de acties en de doelstellingen van de routekaart.

D66 is wel van mening dat de korte termijnacties daadkrachtiger en vooruitstrevender verwoord kunnen worden, zoals:
– voor nieuwbouwprojecten een omslag maken naar aardgasloos;
– projecten uitvoeren met transformatie van bestaande bouw naar ‘all electric’.
D66 meent ook dat er duidelijke doelstellingen voor een duurzame agrarische sector gesteld moeten worden. Die dienen in de uitvoeringsprogramma’s van de Routekaart Duurzaam Smallingerland te worden opgenomen. Immers, de agrarische sector veroorzaakt vervuiling van de natuur door mest, kunstmest, insecticiden en gewasbeschermers. De landbouw veroorzaakt 27 procent van de Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect. Om te beginnen kan op de plattegrond van de Routekaart het doel ‘lokaal en biologisch voedsel zijn breed geaccepteerd’ voor 2030 onder voeding & gezondheid worden vervangen door ‘lokaal biologisch voedsel is breed geaccepteerd’.

Hoe nu verder?

De Routekaart Duurzaam Smallingerland is gelukkig geen statisch document. Tijdens het volgen van de route van de routekaart met concrete doelen, ijkmomenten en acties is het te verwachten dat de route zal veranderen. En dat daarmee ook de doelen, ijkmomenten en acties kunnen veranderen. Daarom vindt D66 het nodig regelmatig te onderzoeken welke doelstellingen toegevoegd dienen te worden. D66 acht het nodig doelstellingen van duurzaamheid van internationale en nationale akkoorden op opeenvolgende ijkmomenten toe te voegen. Zo kan  een duurzaam Smallingerland voldoen aan die akkoorden.

D66 is daarnaast een groot voorstander van het opwekken en het gebruiken van duurzame energie van zonnepanelen en zonnecollectoren. Ook als die anders dan op daken zijn geplaatst. Hierbij kan gedacht worden aan zonnebomen, zonnekunstwerken of zonneweiden. Dat dient door goede regelgeving mogelijk en bevorderd te worden. Zo werken we aan een duurzaam Smallingerland.