Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 april 2017

D66 sport en beweegt mee naar duurzame gezondheid

Een ambitieus, maar haalbaar sportbeleid.

Als u uit de raadzaal loopt of het gemeentehuis binnenkomt raad ik u aan eens goed te kijken. Specifiek naar de foto’s op de glazen wanden. Het is opvallend hoe veel daarvan over sport gaan in onze gemeente.

Sport is namelijk een belangrijk thema. Hoe wij bewegen heeft namelijk sterke invloed op hoe gelukkig wij ons voelen in onze gemeente. Daarnaast heeft het invloed op hoe gezond wij zijn. D66 vindt de visie over het sportbeleid niet enkel ambitieus, maar ook nog eens realistisch. Het is een aanzet naar een gezondere en duurzame levenstijl van de bewoners in Smallingerland.

Het siert de sportnota dan ook dat deze de raakvlakken met het thema duurzaamheid vindt. Voor D66 gaat een duurzame samenleving niet enkel over onze energievoorziening. Voor D66 gaat dat over de manier waarop wij leven in zijn geheel. Volgens D66 geeft de sportnota het juiste antwoord op de vraag: “Hoe leven onze kinderen in 2040?”: gezond en gelukkig. Volgens D66 dient de gemeente veel ruimte te bieden voor een gezonde levenstijl, met de nadruk op jeugd, ouderen en op het bewegen in de openbare ruimte.

D66 vindt die nadruk terug in de wens voor het opzetten van lokaal onderzoek. Onderzoek naar de rol en betekenis van het bewegen in de prestaties in het onderwijs. D66 steunt dat, de jeugd heeft immers de toekomst. Om daarnaast het bewegen in de openbare ruimte te steunen heeft D66 de toezegging gevraagd van de wethouder om verlichting in het skatepark mee te nemen in de uitvoering van dit beleid. De jongeren, van onder andere de Jeugdraad Smallingerland, geven aan dat dat noodzaak is zodat er ook in het donker gesport kan worden. Volgens D66 dient dat dan wel op een duurzame wijze vorm te krijgen. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld LED-verlichting waarbij ook rekening te houden is met de bewoners en fietsers in de omgeving.

Namens D66 Smallingerland,

Henk Gomis & Sjirk Bruinsma