Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

Drugspreventie bij jongeren

Tijdens het debat van de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2017 werd het agendapunt ‘Preventie- en handhavingsplan jongeren en alcohol’ behandeld.

In de Drank- en Horecawet (DHW) is de naamgeving beperkt tot jongeren en alcohol, maar de uitvoering van het plan betreft zowel het gebruik van alcohol als het gebruik van drugs door jongeren beneden 18 jaar. De Jeugdraad van Smallingerland vindt dat voorlichting over preventie van zowel alcohol als drugs onder jongeren op scholen nodig is, dat er een uniform beleid omtrent alcoholgebruik bij  sportverenigingen komt, en dat hangplekken voor jongeren door beter toezicht veiliger worden. D66 verwacht dat hiermee rekening wordt gehouden bij de uitvoering van het ‘Preventie- en handhavingsplan jongeren en alcohol’.