Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 juli 2017

Shakespeariaans drama Lawei

Uitspraak
De uitspraak van de ‘Raad van Arbitrage voor de Bouw’ inzake de ontbinding van het contract tussen opdrachtgever De Lawei en aannemer Van Norel heeft ons als D66 Smallingerland onaangenaam verrast. Wij hebben destijds onze mening gebaseerd op de informatie van het toen pas aangetreden college van B&W. Naar onze inschatting in deze ingewikkelde materie, bestond er voldoende grond voor een ontbinding van het contract. De ‘Raad van Arbitrage’ stelt nu dat die niet bestaat.

Adviseurs
Die informatie, bij monde van wethouder Marja Krans, waarop wij ons hebben gebaseerd, kwam niet ongefundeerd of lichtzinnig. Het waren zorgwekkende signalen over de vernieuwbouw van de opdrachtgever en haar adviseurs: o.a. Arcadis als directievoerder, ingenieursbureau Peutz als adviseur voor de bouw, de akoestiek en de brandwerendheid en advocatenkantoor Rox. Er volgden vele informatie-, toelichting- en vragenavonden. De wethouder bijgestaan door adviseurs en experts informeerde ons in 2014 over de gang van zaken. De coalitiepartijen is aangewreven dat wij toen niet kritisch waren over de informatie van de wethouder en haar adviseurs. Echter, de ‘Raad van Arbitrage’, een groep deskundigen met alle kennis en wijsheid over de bouwkundige materie, heeft meer dan 2,5 jaar nodig gehad om tot een gefundeerde uitspraak te komen.

Respect
Het feit ligt nu op tafel dat De Lawei op alle punten door de ‘Raad van Arbitrage’ in het ongelijk is gesteld. Dat is uitermate teleurstellend. Op basis van deze uitspraak heeft wethouder Krans haar conclusies getrokken en haar wethouderschap neergelegd. Voor deze persoonlijk zware beslissing heeft D66 alle respect.

Onderzoekscommissie
Voor ons is het belangrijk dat wij lering trekken uit wat er is gebeurd en hoe we dit hadden kunnen voorkomen. Hoe kan het zijn dat de opdrachtgever en haar adviseurs en experts waarop de wethouder zich baseerde, op alle fronten hebben gefaald? Het is om die reden dat wij als fractie van D66 een Raad breed gedragen motie gesteund hebben voor het instellen van een gemeentelijke onderzoekscommissie voor het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de gang van zaken met als doel in de toekomst dit soort debacles te voorkomen. D66 heeft eveneens, net als alle andere partijen uit de Gemeenteraad, een motie gesteund die geen extra financiering middelen beschikbaar stelt voor een eventueel door De Lawei in te stellen appèlprocedure en de gevolgen daarvan.

Bruisend Drachten
D66 Smallingerland wil graag een bruisend Drachten met goede voorzieningen in een harmonieuze en duurzame samenleving voor al haar inwoners en met een goed ondernemersklimaat om te ondernemen wanneer zij dat wensen. Ook vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Smallingerland en de omliggende regio kunnen genieten van een breed cultureel aanbod van artistieke voorstellingen en kunstzinnige activiteiten in een kwalitatief goed verbouwde en vernieuwde De Lawei.