Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 september 2017

Aankondiging themabijeenkomsten Duurzaamheid

Aankondiging van 4 themabijeenkomsten over duurzaamheid dit najaar in Drachten van 9 oktober tot en met 6 november 2017

Bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, politici en andere geïnteresseerden in de gemeenten Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerkteradiel.

 

Eerste bijeenkomst:

Maandag 9 oktober 2017, 20 – 22 uur
Locatie: ROC Friese Poort, Splitting 21-23, 9202 LC Drachten

Sprekers:

  • Marjan Minnesma, directeur Urgenda  en
  • Pieter Winsemius, voorzitter Regiegroep Friese Energiestrategie

De overige bijeenkomsten staan gepland op 16 en 30 oktober en 6 november 2017.

Doel
Voor het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs zal ons energieverbruik en de wijze waarop we energie opwekken ingrijpend veranderen, zal er op een andere manier gebouwd en gewoond worden, zullen de materialen die we gebruiken beter geschikt moeten zijn voor hergebruik en zullen vervoersstromen drastisch gaan wijzigen. Dit betekent dat het lokaal bestuur in de nabije toekomst duurzaamheidskeuzes zal moeten maken. Voor het maken van deze keuzes is kennis over duurzaamheid essentieel.

Initiatief
Een aantal politieke partijen* in Smallingerland heeft het initiatief genomen om in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen vier themabijeenkomsten over duurzaamheid te organiseren. In de eerste bijeenkomst zal de aandacht vooral gericht zijn op de vertaling van de klimaatakkoorden naar de lokale politiek en de ontwikkeling van een strategie voor een energietransitie in Fryslân. Tijdens de vervolgbijeenkomsten komen achtereenvolgens bouwen en wonen, energievoorziening en circulaire economie aan de orde. Voor alle bijeenkomsten worden deskundige sprekers uitgenodigd.

Aanmelden
In verband met de zaalgrootte en catering zou het handig zijn, als u zich van tevoren aanmeldt op http://bit.ly/klimaatakkoord. Daarnaast kunt u overwegen deze aankondiging in uw netwerk te verspreiden.

Namens de initiatiefgroep,

Bindert Kloosterman
bindertkloosterman@gmail.com

*De initiatiefnemers van de themabijeenkomsten over duurzaamheid zijn de fracties van D66, FNP, GroenLinks en PvdA van de gemeenteraad van Smallingerland.