Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Met gepaste trots naar een bruisend Smallingerland

Het gaat goed in Nederland en het gaat goed in Smallingerland. Wij kijken met voldoening terug op een raadsperiode waarin wij als D66 een wethouder mochten leveren aan het college en waar we veel speerpunten van ons vorige verkiezingsprogramma hebben gerealiseerd.

Daar zijn we trots op. Ook de komende periode nemen wij graag deze verantwoordelijkheid op ons. We realiseren ons dat er ook nog mensen in Smallingerland zijn waar het niet zo goed mee gaat en die we graag willen helpen.

D66 gaat voor de toekomst. D66 houdt van innovatie. Op het gebied van duurzaamheid willen wij duidelijke stappen vooruit gaan maken. We hebben een hoog ambitieniveau. Daarbij houden we oog voor de realistische mogelijkheden. Ook willen we onze jeugd een grotere rol laten spelen in onze gemeente. Zij zijn tenslotte onze toekomst!

D66 staat voor positieve samenwerking. Er wordt nog teveel gesproken óver mensen in plaats van mét mensen. Wij willen dat cocreatie het uitgangspunt wordt; ieder plan begint met gesprekken met inwoners. Wij hechten veel belang aan samenwerking met partners zoals dorps- en wijkraden.

D66 staat daarin voor vertrouwen. Vertrouwen in de ondernemers. Laat hen zelf bepalen wanneer zijn hun winkel open willen hebben. Vertrouwen in de eigen kracht van onze mensen. Daar helpen waar het nodig is, maar mensen ook het vertrouwen geven zodat ze meer zelf kunnen. Vertrouwen in onze inwoners, zij weten zelf heel goed wat er nodig is in hun wijk of kern om die te verbeteren. En vertrouwen in onze jeugd, omdat zij heel goed weten dat we samen verantwoordelijk zijn voor de manier hoe we met elkaar omgaan; positief, samen en met respect voor elkaar.

We hebben steeds de nadruk gelegd op deze belangrijke items. En dat blijven we doen. Met een mooi en jong team aan kandidaten werken wij aan een mooie, duurzame, sociale gemeente die we met vertrouwen door kunnen geven aan onze kinderen.

Doet u ook mee? Op 21 maart bent u aan zet. Laat uw stem niet verloren gaan!