Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 maart 2018

Nieuwe raad

Verkiezingsuitslag

D66 Smallingerland is met twee raadszetels in de raad gekomen. In absolute aantallen hebben we er zelfs een aantal stemmen bijgekregen. In zetels zijn we gelijk gebleven. Daarmee is D66 Smallingerland de enige coalitiepartij die niet verloren heeft. Gezien de tegenwind die de landelijke regeringsdeelname deed opsteken, een resultaat waar we blij mee zijn in Smallingerland! We willen al onze 1757 kiezers bedanken voor hun stem! De uitslagen kunt u op de site van de gemeente vinden.

Installatie

Op 29 maart 2018 is de nieuwe raad geïnstalleerd in haar voorlopig nieuwe samenstelling. Dit is voorlopig, omdat het nieuwe college nog niet gevormd is en er dus nog enkele verschuivingen te verwachten zijn bij de nieuwe collegepartijen. De eerste openbare informatieronde vindt op woensdag 4 april plaats met een informateur die door winnaar en grootste partij ELP is voorgesteld. Voor D66 zijn Ron van der Leck en Roy Postma als raadsleden gekozen. Sjirk Bruinsma is geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.

Voorkeurstemmen Minke Heida

In Smallingerland kreeg Minke Heida 362 voorkeursstemmen, genoeg om gekozen te worden. Daar is zij verguld mee, maar toch doet zij afstand van haar zetel. Zij zegt hierover in het Friesch Dagblad van 24 maart 2018: “Het komt een jaar of tien te laat. Ik ben nu 71 jaar en voel me te oud. Ik zou de plek innemen van Roy Postma. Hij is 22 en ik denk dat hij met meer energie in de raad zal komen. Ik stond op plaats 6 en je weet dat D66 hier nooit meer dan drie zetels zou hebben gehaald. Ik wilde wel lijstduwer worden, maar met die lage plaats geef ik aan dat het niet mijn bedoeling was om in de raad te komen.”

Nieuwe leden gevraagd

Bij D66 Smallingerland hadden we graag ook meer ambitieuze vrouwen in de gemeenteraad gezien. Daarom heeft D66 Smallingerland in aanloop naar de verkiezingen in de krant gratis lidmaatschappen aangeboden voor mensen die actief wilden worden. Daarnaast is het bestuur in gesprek gegaan met meerdere jonge vrouwen binnen de partij om te kijken of zij zich in deze gemeente actief in wilden zetten. Helaas was dit voor hen niet het juiste moment. D66 Smallingerland blijft wel op zoek naar nieuwe leden en ideeën voor onze gemeente!

Jonge kandidaten

Desalniettemin hebben zich wel drie jonge kandidaten zich verkiesbaar gesteld voor D66. Zie ook een mooi artikel in de Leeuwarder Courant van 8 maart 2018: “Jonge D66-honden staat te popelen in Smallingerland” Daardoor zijn jongeren nu beter vertegenwoordigd in de gemeentelijke politiek. Hoewel 35,5% van de nieuwe raad uit vrouwen bestaat, is maar 3% jonger dan 30. Als Roy Postma niet verkozen zou worden dan zou dat percentage, net als de afgelopen 4 jaar, 0% zijn. Het percentage vrouwen ligt voor een afspiegeling van de samenleving met de nieuwe raad zo’n 14,5 procentpunt te laag, het percentage jongeren zo’n 33 procentpunt te laag. We maken dus met deze benoeming alsnog stappen vooruit naar een betere afspiegeling van onze maatschappij.

Wij zetten ons de komende vier jaar ervoor in om uw stem het waard te maken. Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.