Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 april 2018

D66 Smallingerland over nieuwe coalitie

Op woensdag 4 april was er een ‘duidingsavond’ voor gesprekken over een nieuwe coalitie in Smallingerland. Fractievoorzitter Ron van der Leck gaf de visie van D66.

De afgelopen verkiezingen betekenen voor veel partijen een verschil in zetels. De lokale partijen kregen hierbij veel vertrouwen van de inwoners met totaal 10 zetels. Drie van de vier collegepartijen kregen daarentegen minder vertrouwen dan vier jaar geleden. Desondanks is D66, de vierde coalitiepartij, stabiel gebleven, zowel in de coalitie als na de verkiezingen. D66 hield zich aan gemaakte afspraken en zocht de verbinding op de afgelopen vier jaar. Dat is een rol die D66 kan en wil vervullen.

D66 wil daarbij dat het college niet alleen verbindt in de gemeenteraad, maar ook tussen de gemeente en inwoners. Een goede communicatie met inwoners is cruciaal voor het vertrouwen in onze gemeente. Daarbij is het belangrijk om inwoners de komende jaren vroeg bij de besluitvorming te betrekken.

Daarnaast wil D66 zich inzetten voor een goed klimaat, goed onderwijs en minder regeldruk. D66 heeft de ambitie om in 2030 in Smallingerland energieneutraal te zijn, door als gemeente aan te jagen en te faciliteren en bijvoorbeeld het Woonabonnement te onderzoeken. Daarbij kan met een verlaging in de energiekosten door verduurzaming de verbouwing betaald worden. Dat is een grote opgave, niet alleen voor de huishoudens, maar ook voor instellingen, ondernemingen en de landbouw.

Waar het gaat om goed Onderwijs hebben wij de ambitie om HBO opleidingen en Technisch Universitaire opleidingen naar Smallingerland te halen, dat voorkomt dat onze studenten naar elders moeten voor hun studie, maar zorgt ook voor werkgelegenheid, heeft tevens diverse welkome spin-offs en zorgt voor een bruisend Smallingerland.

Ten derde wil D66 minder regeldruk voor de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om de welstandscommissie. Ook wil D66 minder regeldruk voor ondernemers. Vrije keuze over opening van de winkel gedurende het jaar is voor D66 dan ook van groot belang.

Cultuur is de ziel van de samenleving en D66 vindt dat wij die blijvend moeten blijven steunen. Wij zijn daarnaast voor een inclusieve maatschappij, waarbij wij uitgaan van de eigen kracht van de mensen, maar diegenen die het door wat voor oorzaak dan ook niet redden dienen zelf de regie te krijgen en door de Gemeente zorg op maat te krijgen.

Werkgelegenheid is ook een belangrijk thema. Het werkloosheidspercentage is relatief hoog. Dit is goed te verklaren door te kijken naar de bevolkingssamenstelling. Er wonen in onze gemeente relatief veel vakmensen. Het is dan ook belangrijk om vakmanschapsbanen naar Smallingerland te halen. Om goede vakmensen te krijgen hebben wij de ambitie om een eigen leerwerkbedrijf te starten welke aansluit op de wijken en dorpen.

Het nieuwe college doet er goed aan geen vastgetimmerd akkoord te maken. Op hoofdlijnen een akkoord opstellen geeft meer ruimte voor onze veelzijdige gemeenteraad. Daarbij moet er een balans zijn tussen ambitie en ruimte in de besluitvorming. Daar hoort ook een ambitieus, maar stabiel college bij. D66 kan die stabiliteit en ambitie bieden voor een bruisend Smallingerland.

Bij de verkiezingen van vorige week waren de inwoners van Smallingerland helder: De traditionele partijen in Smallingerland zijn in vertrouwen gedaald. Als enig collegepartij heeft D66 de stabiliteit weten te behouden, we zijn absoluut gezien zelfs gegroeid. Die stabiliteit zouden we graag willen voortzetten in een college dat links en rechts met elkaar verbindt, een college wat niet bang is voor uitdagingen, een college wat doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. D66 ziet een steeds groter wordende kloof tussen inwoners en de politiek.

Daarom is onze visie als volgt: Stel een coalitie samen met partijen die het vertrouwen niet verloren hebben en waarin zo veel mogelijk inwoners zich kunnen herkennen. D66 is bereid die verantwoordelijkheid te nemen en denkt graag constructief mee over de toekomst van ons mooie Smallingerland.