Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 juni 2018

D66 Smallingerland feliciteert nieuw college, maar mist ambitie

D66 Smallingerland wil de nieuwe coalitie van harte feliciteren met het akkoord. Wij wensen de nieuwe coalitie veel succes toe. Veel punten in het coalitieakkoord zijn voortzetting van het beleid dat het vorige college ingezet heeft. Dat is fijn om te lezen. Bovendien is het fijn om te lezen dat het college nog dit jaar afspraken over minder regels gaat maken. Ook zijn er punten die D66 graag anders ziet.

Goed bestuur

Zo kunnen we veel bekostigen met de 415.000 euro die een vijfde wethouder in dit college kost. Bijvoorbeeld één vijfde van wat de coalitie als taakstelling ziet in het sociaal domein, 23 duurzame huizen of een aanzienlijk deel van de gemeentelijke bijdrage voor de bouw van een technische HBO. We hopen daarom dat deze vijfde wethouder toegevoegde waarde blijkt te hebben.

Goede zorg

Daarnaast vinden wij het zorgelijk dat de vergoeding van het Rijk voor het Sociaal Domein volgens de nieuwe coalitie taakstellend is voor de uitgaven binnen het Sociaal Domein. Dat betekent namelijk dat wanneer er meer vraag naar zorg is dan binnen de vergoeding op gerekend was, er op het Sociaal Domein bezuinigd zal worden. Dit met alle gevolgen voor de zorgvragers, veelal jeugd, van dien. Daarnaast stellen wij voor een onderzoek te doen naar een eigen leerwerkbedrijf. Dit is hét moment, nu Caparis een reorganisatie gaat inzetten waarvan de uitkomst nog ongewis is.

Goed klimaat

Verder zijn er veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het is om werk te maken van de energietransitie. Wij kunnen de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn niet terugvinden in het coalitieakkoord. Een ambitie die zowel technisch als financieel haalbaar is. Verder pakt de nieuwe coalitie niet de kans voor het terugdringen van de dieronvriendelijke en brandgevaarlijke vee-industrie.

Goed onderwijs

Ook zijn er nog kansen voor technisch onderwijs in onze gemeente, met name op hbo en universitair niveau. D66 zou graag zien dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van een dependance van hoger technisch onderwijs. Het liefst in samenwerking met het innovatiecluster. Innovatie bevordert ook de werkgelegenheid in de maakindustrie op mbo niveau. We hopen dat het college in dialoog gaat met alle raadspartijen en goede ideeën meeneemt in de komende periode. D66 zal de constructief kritische houding blijven inzetten die u van ons gewend bent. D66 ziet er naar uit om samen met het nieuwe college van onze gemeente (alsnog) een bruisend Smallingerland te maken. Met goede zorg, een goed klimaat en goed onderwijs. Samen krijgen we het voor elkaar.