Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Inbreng bij de beleidsvergadering

Op dinsdag 6 november vergaderde de gemeenteraad over het beleidsplan van het college. We zijn blij om te zien dat er voor het leeuwendeel hetzelfde beleid wordt gevoerd, dat het vorige college heeft ingezet. De titel ‘durf te doen’ beperkt zich tot een nieuw ‘klantencontactcentrum’ en een ondernemersloket. Twee nieuwe dingen is op zich weinig durven en weinig doen, maar dat is een keuze van dit vijfkoppige college. Ook dat was niet ónze keuze.

Daarnaast is het collegeprogramma nog niet volledig verwerkt in een financieel plaatje, dus we hebben nog geen idee wat ons boven het hoofd hangt. Het voorstel om dit te verwerken in de concernrapportage, een rapportage áchteraf, is verbazingwekkend. Dan zet je de raad gewoon buitenspel! Is dit het nieuwe anders doen wat het nieuwe college beoogt? Dat durven ze dan wél te doen! Tot zover de vorm van het collegeprogramma en het beleidsplan, nu op naar de inhoud.

Zoals u weet staat D66 voor een bruisend Smallingerland, met een inclusieve samenleving, goede zorg, goed onderwijs én een goed klimaat. De gemeente moet er zijn voor alle inwoners, dus ook voor vluchtelingen, woonwagenbewoners en LHBTI’ers. De gemeente moet dus als het gaat om vluchtelingen ook na 1 juli 2019 de noodopvang continueren als de landelijke overheid niet met een passend alternatief komt. Niemand in Smallingerland mag tussen wal en schip vallen, ook asielzoekers niet. Daarnaast is het een goede zaak dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor nieuwkomers om mee te doen in de maatschappij, bijvoorbeeld door beroepsonderwijs te volgen. Ook als zij geen verblijfsvergunning krijgen kunnen er in Smallingerland waardevolle lessen geleerd worden om mee terug te nemen. De situatie voor LHBTI’ers is daarnaast schrijnend, zoals de gemeenteraad vorige week hoorde van de Jeugdraad. Dat mogen we absoluut niet tolereren. Wij dienen daarom een motie in om deze situatie verder te onderzoeken.

Door naar goede zorg. Medewerkers in de huishoudelijke hulp krijgen een welverdiende CAO-verhoging, maar dat mag niet gecompenseerd worden met minder uren aan hulp. Nog eens kijken naar de protocollen is prima, maar dat mag niet tot kwaliteitsverlies leiden. Als er in Rotterdam bijvoorbeeld minder hulp wordt geleverd dan moeten wij ons daar niet per se naar schikken. Misschien wordt er daar gewoon te weinig hulp geleverd! Wij zien dan ook met grote belangstelling de voorstellen hierover tegemoet.

Daarnaast zien wij graag een nieuwe visie op maatwerk bij re-integratie mét participatie van de dorpen en wijken. Wij roepen het college op om een eigen leerwerkbedrijf te onderzoeken. Verder is D66 benieuwd naar de uitkomsten van het locatieonderzoek naar het nieuwe zwembad. Indien haalbaar kiezen wij voor de meest bereikbare locatie zodat iedereen bij het zwembad kan komen. Daarnaast ziet D66 het belang in van kruisbestuiving met andere sporten en van verkeersveiligheid. Als het dan toch over veiligeid gaat vinden wij het bijzonder dat er over mensenhandel en -smokkel gesproken wordt. Waar zijn deze zorgen op gebasseerd en waarom heeft het college de raad hier niet over geïnformeerd?

Dan door naar één van onze favoriete onderwerpen, onderwijs! D66 vindt het fijn dat het huisvestingplan onderwijs doorgezet wordt. Daarnaast is het fantastisch dat er een masteropleiding naar Smallingerlad komt. Wij pleiten er dan ook voor om te onderzoeken of er een dependance van een Technische Universiteit naar Smallingerland kan komen. In het noorden is er namelijk geen Technische Universiteit, een gemiste kans! D66 dient hiertoe een motie in. Verder zijn wij verheugd over de dalende trend van het verzuim en vroegtijdig schoolverlaters, het ingezette beleid werpt dus nu zijn vruchten af!

En dan, last, but not least, het klimaat. Het klimaat wordt voor ons de grootste uitdaging deze eeuw. D66 pakt deze uitdaging graag samen met de inwoners aan. Het college heeft hier blijkbaar helaas een andere mening over. Over het gasloos worden van de woningen in Smallingerland op korte termijn wordt niets gezegd, terwijl dit al over 12 jaar mogelijk is. Met woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen afspraken gemaakt worden over nieuwbouw en dat is deels ook al gedaan. Aan de grootste uitdaging, het gasloos maken van de bestaande koopwoningen, is helaas nog geen begin gemaakt. Een onderzoek naar het woningabonnement kan daartoe een eerste aanzet zijn. Wij dienen daarvoor een motie in.

D66 staat dus voor een bruisend Smallingerland, met goede zorg, goed onderwijs en een goed klimaat. Laten we hopen dat dit college en de gemeenteraad daar ook van overtuigd zullen zijn.