Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Verduurzaming koopwoningen

Als we doorgaan op dezelfde voet, kunnen we niet dezelfde natuurlijke rijkdom doorgeven aan de toekomstige generaties.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om op te komen voor een duurzame en harmonieuze samenleving. De gevolgen als we niet nu ingrijpen zijn niet te overzien. Daarom gaat D66 voor een energieneutraal Smallingerland. Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het is om werk te maken van de energietransitie. Wij kunnen de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn echter niet terugvinden in het beleidsplan. Een ambitie die zowel technisch als financieel haalbaar is.

Voor nieuwbouw en sociale woningen kunnen we afspraken maken en dat is ook deels al gedaan. Maar, om nog een stap in de goede richting te zetten is het belangrijk dat ook koopwoningen verduurzaamd worden. Daarom heeft D66 een voorstel ingediend voor een onderzoek naar de maatregelen om huiseigenaren aan te moedigen om de verduurzaming te versnellen en we geven ook een concreet voorbeeld mee om te bekijken. In Deventer wordt er gewerkt met een woningabonnement. Met de besparing op de energiekosten wordt daar de verduurzaming betaalt. We hebben in het debat de steun gekregen van zowel het college als de gemeenteraad, dus nu aan de slag! Zo gaan we samen naar een duurzaam Smallingerland!