Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 februari 2019

D66 Fryslân start met aanleg Lelylijn

D66 zet op 9 februari in Drachten de schop in de grond voor de aanleg van de Lelylijn. D66 Fryslân lijsttrekker Romke de Jong, D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis en D66 Smallingerland raadslid Roy Postma vragen aandacht voor een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

De partij wil vaart maken met de realisatie van de “Lelylijn” (de spoorlijn van Groningen via Drachten en Emmeloord naar Lelystad). De verbinding kan daar aan te sluiten op de snelle verbinding naar Amsterdam. Zo kan de Randstad verbonden worden met het hogesnelheidsnetwerk van Noord Europa. Bovendien is het goedkoper en duurzamer dan investeringen in het wegennet, stelt de partij.

Volgens D66 Fryslân lijsttrekker Romke de Jong lost de nieuwe lijn meerdere problemen op. “Mei dizze ferbining kreëarst tiidwinst om yn de rânestêd te kommen. Sa kinst sneller fan en nei it wurk. Dêrneist soarchet it derfoar dat minsken minder gau yn en om de grutte stêd wenje moatte. Sa hellest druk fan de wenningmerk yn de rânestêd en kinne minsken betelber wenje yn it Noarden. Dat hat ek in geunstig effekt op de krimp en leefberens yn de doarpen. As lêtste soarchet de Lelylijn ek noch dat bedriuwen harren makliker festigje kinne yn it Noarden.”

De kosten voor het nieuwe traject moeten grotendeels vanuit het Rijk komen, meent de Jong, aangezien met deze lijn problemen aangepakt worden die van nationaal belang zijn.

Op zaterdag 9 februari zal lijstrekker De Jong samen met raadsleden van D66 Smallingerland en D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis alvast de schep in de grond zetten voor de aanleg van het nieuwe spoor bij de oude spoorwegovergang in de Folgeren te Drachten.

De Jong hoopt dat nu een brede lobby op gang komt om te werken aan minder auto’s en meer spoor. “Wolst echt wurk meitsje om minsken út de auto te krijen, dan sil der no in goed en snel alternatief komme moatte foar noardlike reizgers”. Smallingerlands D66-raadslid Roy Postma: “Op it stuit is de reistiid mei it OV fiersten te lang tsjinoer de auto, dat moat oars”. De partij verwacht dat door een treinverbinding de files en het autogebruik af zullen nemen, wat bijdraagt aan de milieudoelen van het kabinet. Volgens De Jong is de politieke wil het grootste obstakel, maar: “hieltyd mear minsken begjinne yn te sjen dat dizze ferbining de missende skeakel yn it netwurk is en dat dit it momint is om dêr op yn te setten”.

D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis en woordvoerder openbaar vervoer: “Snelle treinverbindingen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van Nederlandse regio’s buiten de Randstad. D66 streeft ernaar dat mensen in Nederland snel, comfortabel en veilig kunnen reizen met het openbaar vervoer, en ik denk dan ook dat de Lelylijn hier goed aan kan bijdragen.“

Na de provinciale verkiezingen wil D66 Fryslân zich samen met gemeenten, provincies en de Tweede Kamerfractie er voor zorgen dat de verbinding er snel komt. “It hat lang genôch duorre”, aldus Romke de Jong.