Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 maart 2020

Over de eigen schaduw heen stappen

Het is de laatste tijd onrustig in de gemeente Smallingerland. De directe aanleiding daarvoor is het opzeggen van het vertrouwen in de coalitie door de PvdA. Lees hier waarom D66 vindt dat er nu een zakencollege moet komen.

“Over onze eigen schaduw heen stappen”. Zo heet het vernietigende rapport dat geschreven is door Ton Baas. Wij aanvaarden dat rapport met schaamte. Want, natuurlijk is het zo dat een coalitiepartij haar oppositierol gehouden heeft in plaats van te transformeren naar een bestuurderspartij met alle gevolgen van dien, maar als gemeenteraad hebben wij dat ook laten gebeuren. Met als gevolg overal wantrouwen, oud zeer dat opspeelt, weinig daadkracht en te weinig deskundigheid bij het college. En onze inwoners zijn daarvan de dupe, de dupe van onze onmacht als gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. 

Het is nu van belang om constructief te zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen. Tijd voor een andere cultuur en tijd om besluiten te nemen. Ton Baas stelt een zakencollege voor en volgens het CDA is dat niet democratisch. Daar hebben ze gelijk in, een  zakencollege is niet democratisch, maar juist apolitiek. Maar kijkend naar het onderlinge wantrouwen, kijkend naar wat de politiek er de afgelopen twee jaren van heeft gebakken, is het wel de meest logische en praktische oplossing en geeft het ons als raad de kans om eens goed na te denken hoe wij met elkaar samen verder willen in het belang van onze inwoners.

Wij als D66 steken onze hand uit naar alle partijen en willen samen met hen aan een toekomst werken waar we ondanks onze politieke verschillen en achtergronden met respect en vertrouwen ons werk als volksvertegenwoordigers in de raad kunnen doen.

En wat ons betreft nu alle hens aan dek, aan het werk om zo snel mogelijk dat zakencollege in de benen te zetten. Dat betekent dat wat ons betreft het huidige college demissionair is. Daarnaast moeten we op zoek naar nieuwe wethouders van buitenaf. En wanneer we een apolitiek college willen, dan hebben we wat ons betreft ook een apolitiek proces nodig onder begeleiding van een externe partij. Die externe partij moet zo snel mogelijk beginnen. In het bijzonder met het opstellen van de benodigde profielen en de werving van kandidaat-wethouders. De raad moet een besluit nemen over het profiel en over de benoeming van de wethouders.

Wij als D66 zullen ons constructief en kritisch blijven opstellen en wij zullen de voorstellen van het zakencollege nog meer dan anders beoordelen op het algemeen belang boven het partijbelang, want dan pas stap je echt over je eigen schaduw. Dat is wat u als inwoner en wat de raad van ons mag verwachten. En dat is ook wat wij van onze collega’s verwachten.