Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

Het zakencollege komt eraan

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de profielschets voor het nieuwe zakencollege en de raadsvisie 2020-2022. We zijn blij dat ook deze stap is gezet, want de bestuurlijke onrust in Smallingerland duurt al lang genoeg, we schreven er 3 maanden geleden ook al over. In de profielschets is op ons initiatief opgenomen dat kennis over duurzaamheid en ruimtelijke ordening niet mag ontbreken.

Dat in het nieuwe team ook kennis van duurzaamheid en ruimtelijke ordening aanwezig is is broodnodig. Klimaatverandering is een existentiële dreiging voor de mensheid. De verduurzaming van onze maatschappij is dan ook de grootste opgave van deze eeuw. We moeten snel en daadkrachtig de manier waarop we leven veranderen. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat verduurzaming de verschillen in de maatschappij niet groter maakt. We moeten de rekening eerlijk verdelen. En, als iedereen moet veranderen dan moet ook iedereen betrokken worden. Daarom willen we dat niet alleen de huidige wethouder, maar ook de nieuwe vakwethouder vol inzet op participatie.

Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet de grootste wetswijziging sinds de herziening van de grondwet in 1848. De nieuwe wet geeft meer ruimte aan onze inwoners en zorgt voor minder regels. Daar hebben onze inwoners veel baat bij en zijn we erg blij mee. De invoering gaat wel gepaard met behoorlijk wat bestuurlijke uitdagingen. Daarvoor hebben we een vakwethouder nodig met verstand van zaken op dat gebied.

Verder is er ook een amendement van de FNP aangenomen dat de nieuwe wethouders het Fries moeten verstaan. Dat stypje wy. Inwoners van Smallingerland moeten hun verhaal ook in het Fries kunnen doen aan de wethouders. Helaas zagen we ons tijdens de raadsvergadering wel genoodzaakt om tegen een motie van de ELP te stemmen om de sollicitatieprocedure opnieuw op te starten. De ELP was gefrustreerd, omdat de vacature al online was gezet voordat de gemeenteraad de profielschets had vastgesteld. Die frustratie is terecht. Echter worden de sollicitanten die er tot nu toe zijn op de hoogte gesteld van de wijziging van de profielschets en zien nieuwe sollicitanten de vastgestelde versie. Voor ons is dat genoeg.

We hopen nu dat de sollicitatieprocedure snel zal verlopen. Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op https://www.binnenlandsbestuur.nl/vacatures/wethouder-1.