Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Perspectief voor Smallingerland

We waren ongerust. Over de politieke situatie in onze gemeente. Over de voorgestelde bezuinigingen in onze gemeente op de mensen die ons het hardst nodig hebben. Over het gebrek aan perspectief en medemenselijkheid.
Lees hier onze inbreng over de perspectiefnota 2021 – 2024 en de voorgestelde bezuinigingen.

 

De woorden in de voorstellen dekken wat ons betreft niet de lading, ondanks het harde werken van de opstellers. Sterker nog, ze verhullen de werkelijke gevolgen. Herschikken, zo wordt het genoemd, is een nieuwe volgorde geven. Er is echter geen sprake van een nieuwe volgorde, maar gewoon van bezuinigingen. Laten we het dan ook zo benoemen, laat onze gemeente eerlijk en transparant zijn in de communicatie. Als uitgangspunt van de perspectiefnota worden een aantal dingen genoemd. Zo staat er dat we de inwoner centraal stellen en dat we dienstverlenend en sociaal zijn als gemeente. Helaas is het tegendeel het geval als we doorgaan met de voorgestelde bezuinigingen.

En perspectief betekent naast een doorzicht ook uitzicht op een goede ontwikkeling. Er worden miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Dat betekent dat elk perspectief voor de inwoners die ons hard nodig hebben verdwijnt! Laten we de situatie niet verbloemen en verhullen met mooie woorden en eufemismen. Laten we eerlijk en duidelijk zijn over wat er gaat gebeuren. Als D66 waren en blijven we tegen bezuinigingen op de mensen die de gemeente het hardst nodig hebben.

Natuurlijk moet er evenwicht komen tussen de inkomsten en uitgaven, dat begrijpen wij ook, maar maak de goede keuzes zolang die er zijn. Het college heeft ons om een richting gevraagd, die geven we dan ook graag.

Het redelijk alternatief

Het klinkt misschien hard, maar men blijft tonnen besteden aan marketing en acquisitie, terwijl er vanwege de coronacrisis bijna geen investeringen meer zijn. Er worden nog altijd miljoenen uitgetrokken voor de verbetering van de dienstverlening, terwijl er geen geld meer over blijft om diensten te verlenen. Er worden weer tonnen gevraagd voor externe inhuur voor onder andere de invoering van de omgevingswet, terwijl er ook erg capabele ambtenaren in het gemeentehuis zijn.

En er worden steeds hogere bedragen gevraagd door gemeenschappelijke regelingen als de FUMO en de Veiligheidsregio, terwijl wij daar geen invloed op hebben. Een dramatisch democratisch tekort. Het mag toch niet zo zijn dat de Veiligheidsregio bepaalt of de mensen die ons het hardst nodig hebben nog een koelkast kunnen kopen? Kortom, er is genoeg dat niet noodzakelijk is om op te bezuinigen, dus we hoeven niet op het sociaal domein te bezuinigen.

Samen met andere partijen dienden we daarom meerdere moties in om onze doelen te behalen. Allemaal bedoelt om betere en meer sociale keuzes te maken dan wat werd voorgesteld.

Wij hebben onze hoop gevestigd op de komst van het nieuwe Zakencollege. Laat dat een keerpunt zijn. We hopen dat er socialere keuzes komen en dat er meer zelfreflectie komt, zowel bij het college als bij de raad. De afgelopen jaren waren een lastige periode voor de Smallingerlandse politiek. Wij willen het huidige college hartelijk bedankt voor hun inzet, want daar heeft het allemaal niet aan gelegen.

Daarnaast is er misschien ook licht aan het eind van de Lelylijntunnel en komt het Rijk ons misschien tegemoet in de kosten. Dat zou pas een mooi perspectief zijn.

De vergadering over de perspectiefnota is ook terug te kijken.