Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Inbreng bij de begrotingsvergadering

Niet één, maar twee keer vergaderde de gemeenteraad van Smallingerland over de begroting voor de komende jaren. Bij de eerste vergadering werden op het laatste moment veel ingrijpende voorstellen ingediend door de ELP. Er is geschorst zodat deze voorstellen technisch beoordeeld en doorgerekend konden worden. Daarnaast heeft het college een alternatief voorgesteld, om tegemoet te komen aan de wensen van de raad. Daar waren wij dankbaar voor. Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter Ron van der Leck in het tweede begrotingsdebat van 10 november.

Met het alternatief van het college reiken zij de hand aan de partijen die het liefst geen enkele OZB-verhoging willen. En daardoor zou er wellicht toch een sluitende begroting kunnen komen. Althans, eentje die ook aangenomen wordt. En ik had eerlijkgezegd ook gehoopt op wat voortschrijdend inzicht op basis van de reactie van het college. Maar als ik nu kijk wat er allemaal ligt qua amendementen en moties dan is er geen enkele sprake van voortschrijdend inzicht.

En dan zijn we snel klaar, want dit gaat alleen maar richting een ondertoezichtstelling van de provincie. Daar is blijkbaar een meerderheid voor. We zouden daarom net zo goed gelijk kunnen stemmen.

Het oorspronkelijke plan had een dekking voor een aantal jaren, alleen de laatste jaren niet. Het college heeft zijn uiterste best gedaan om te kijken naar alle voorstellen die met name een aantal partijen (ELP, CDA, VVD, SB) graag willen.

Het college komt tot een alternatieve begroting en die is wat ons betreft slechter dan de eerste, maar in elk geval biedt dat een handreiking in de richting van deze partijen. Maar de oorspronkelijke begroting sluit voor een paar jaar en dan hebben we mooi de tijd om volgend jaar de kerntakendiscussie te houden. Zo kunnen we op een fatsoenlijke manier kijken waar we zouden moeten en kunnen bezuinigen. Misschien zelfs op culturele instellingen (zoals in één van de voorstellen). Dat is een veel beter idee dan wat er nu gebeurd. In november wordt er gezegd dat we bezuinigen op culturele instellingen, terwijl zij hun begrotingen al klaar hebben. Het is bestuurlijk gewoon vreselijk.

Het debat terugkijken kan hier. Op 20:30 wordt het woord gegeven aan fractievoorzitter Ron van der Leck.