Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

Begrip voor de ambtenaren

Naar aanleiding van het negeren van de adviezen van het college in twee begrotingsvergaderingen schreven directie en management van de gemeente een brief aan de raad. Lees hier onze reactie.

De houding van een aantal partijen heeft geleid tot teleurstelling, gelatenheid en frustratie. Zij luiden de noodklok, omdat de raad onderzoeken waar zij zelf om vroeg naast zich neerlegt. In de vergaderingen van 3 en 10 november dienden ELP, VVD, CDA en Smallingerlands Belang veel voorstellen in. Voorstellen die technisch onhaalbaar zijn en waarschijnlijk leiden tot preventief toezicht van de provincie. De gemeente verliest dan de regie.

Fractievoorzitter Ron van der Leck (D66) zei in het debat van 17 november het volgende:

De brief van het huis ligt er en dus moeten wij er iets mee, maar deze brief had nooit geschreven mogen worden. Nooit hadden wij een voedingsbodem voor deze brief mogen scheppen.

Ons huis heeft haar handen vol aan een aantal incidentele grote dossiers naast hun reguliere werk, we kennen ze allemaal. En ook in de afgelopen jaren hebben al die wisselingen van wethouders heel veel tijd gevraagd. Zo’n 11 nieuwe wethouders in twee jaar tijd die telkens weer moesten worden ingewerkt. Dat kostte ook veel kostbare tijd van het huis.

Vervolgens was het hele huis bezig een sluitende begroting te maken, dat was ook een hele klus. In de eerste raadsvergadering over de begroting kwamen er veel amendementen voorbij die daarna onder stoom en heet water werden doorgerekend. Het alternatief werd voor het tweede debat gepresenteerd als minimum wat zou worden geaccepteerd door de provincie.

En weer kwamen er in het tweede debat over de begroting amendementen. Amendementen, waarvan de wethouder op basis van professionele adviezen van het huis aangaf dat het alles bij elkaar geen sluitende begroting zou opleveren en dus geen goedkeuring van de provincie zou krijgen.

En toch werden alle amendementen door de meerderheid van de raad aangenomen. Het lijkt er dus op dat een aantal partijen geen vertrouwen hebben. Niet in het College, en dus ook niet in het huis.

Daarom begrijpen wij de brief van het personeel zo goed. De motie die naar aanleiding van die brief geschreven is, dienen we dan ook mede in.

Benieuwd naar onze inbreng bij het debat van 10 november? Dat leest u hier. Het debat waarin bovenstaande inbreng werd verwoord ziet u hier terug. Op 1:47:40 wordt het woord gegeven aan onze fractievoorzitter Ron van der Leck.