Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

Uitbreiding skatepark komt er

Vanavond heeft de gemeente Smallingerland definitief haar begroting vastgesteld voor de aankomende tijd. Eerder gaven wij als D66 al aan dat wij het proces dat hiertoe geleid heeft geen schoonheidsprijs zouden geven.

Niet alleen werd er bezuinigd op de meest kwetsbare inwoners, door toedoen van een aantal partijen kwam de gemeente ook nog eens bijna onder financieel toezicht van de provincie. Maar, er is meer dan alleen slecht nieuws, omdat het geld voor het skatepark nu definitief in de begroting staat. De uitvoering staat gepland voor 2022.

Wij zijn dan ook blij dat wij weer een verkiezingsbelofte hebben kunnen waarmaken. Er wordt geïnvesteerd in het veilig en toekomstbestendig maken van het skatepark. Een burgerinitiatief van de Jeugdraad, in samenwerking met de skaters uit Smallingerland, dat in september 2018 (zie foto) unaniem is aangenomen door de raad komt daarmee tot uitvoering. Van een leien dakje ging dat niet, maar door er bovenop te zitten met meerdere moties, mondelinge vragen en schriftelijke vragen kunnen we nu ein-de-lijk overgaan tot uitvoering.