Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021 woensdag 7 april 2021
Ofskied fraksjefertsjintwurdiger by D66 Smellingerlân

Ofskied fraksjefertsjintwurdiger by D66 Smellingerlân

DRACHTEN – De D66-fraksje yn Smellingerlân moat it per 7 april sûnder fraksjefertsjintwurdiger Sjirk Bruinsma dwaan. Fanwege in nije baan as beliedsmeiwurker by de D66-fraksje yn de Provinsjale Steaten sil hy ferfongen wurde troch âld-riedslid Raf Pronk. Dat makke de partij tiisdei bekend. Jierrenlang wie Bruinsma in driuwende krêft binnen de ôfdieling fan de…
Bekijk nieuwsbericht
Afscheid fractievertegenwoordiger bij D66 Smallingerland

Afscheid fractievertegenwoordiger bij D66 Smallingerland

DRACHTEN – De D66-fractie in Smallingerland moet het per 7 april zonder fractievertegenwoordiger Sjirk Bruinsma doen. Vanwege een nieuwe baan als beleidsmedewerker bij de D66-fractie in de Provinciale Staten zal hij worden vervangen door oud-raadslid Raf Pronk. Dat maakte de partij dinsdag bekend. Jarenlang was Bruinsma een drijvende kracht binnen de afdeling van de…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 januari 2021 vrijdag 18 december 2020 dinsdag 15 december 2020
Uitbreiding skatepark komt er Skaters in de gemeenteraad

Uitbreiding skatepark komt er

Vanavond heeft de gemeente Smallingerland definitief haar begroting vastgesteld voor de aankomende tijd. Eerder gaven wij als D66 al aan dat wij het proces dat hiertoe geleid heeft geen schoonheidsprijs zouden geven. Niet alleen werd er bezuinigd op de meest kwetsbare inwoners, door toedoen van een aantal partijen kwam de gemeente ook nog eens…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 november 2020
Begrip voor de ambtenaren De raadszaal van Smallingerland.

Begrip voor de ambtenaren

Naar aanleiding van het negeren van de adviezen van het college in twee begrotingsvergaderingen schreven directie en management van de gemeente een brief aan de raad. Lees hier onze reactie. De houding van een aantal partijen heeft geleid tot teleurstelling, gelatenheid en frustratie. Zij luiden de noodklok, omdat de raad onderzoeken waar zij zelf…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020
Inbreng bij de begrotingsvergadering D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Inbreng bij de begrotingsvergadering

Niet één, maar twee keer vergaderde de gemeenteraad van Smallingerland over de begroting voor de komende jaren. Bij de eerste vergadering werden op het laatste moment veel ingrijpende voorstellen ingediend door de ELP. Er is geschorst zodat deze voorstellen technisch beoordeeld en doorgerekend konden worden. Daarnaast heeft het college een alternatief voorgesteld, om tegemoet te…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2020
Perspectief voor Smallingerland D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Perspectief voor Smallingerland

We waren ongerust. Over de politieke situatie in onze gemeente. Over de voorgestelde bezuinigingen in onze gemeente op de mensen die ons het hardst nodig hebben. Over het gebrek aan perspectief en medemenselijkheid. Lees hier onze inbreng over de perspectiefnota 2021 – 2024 en de voorgestelde bezuinigingen.   De woorden…
Bekijk nieuwsbericht