Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020
Begrip voor de ambtenaren De raadszaal van Smallingerland.

Begrip voor de ambtenaren

Naar aanleiding van het negeren van de adviezen van het college in twee begrotingsvergaderingen schreven directie en management van de gemeente een brief aan de raad. Lees hier onze reactie. De houding van een aantal partijen heeft geleid tot teleurstelling, gelatenheid en frustratie. Zij luiden de noodklok, omdat de raad onderzoeken waar zij zelf…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020
Inbreng bij de begrotingsvergadering D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Inbreng bij de begrotingsvergadering

Niet één, maar twee keer vergaderde de gemeenteraad van Smallingerland over de begroting voor de komende jaren. Bij de eerste vergadering werden op het laatste moment veel ingrijpende voorstellen ingediend door de ELP. Er is geschorst zodat deze voorstellen technisch beoordeeld en doorgerekend konden worden. Daarnaast heeft het college een alternatief voorgesteld, om tegemoet te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2020
Perspectief voor Smallingerland D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Perspectief voor Smallingerland

We waren ongerust. Over de politieke situatie in onze gemeente. Over de voorgestelde bezuinigingen in onze gemeente op de mensen die ons het hardst nodig hebben. Over het gebrek aan perspectief en medemenselijkheid. Lees hier onze inbreng over de perspectiefnota 2021 – 2024 en de voorgestelde bezuinigingen.   De woorden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 juni 2020
Het zakencollege komt eraan

Het zakencollege komt eraan

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de profielschets voor het nieuwe zakencollege en de raadsvisie 2020-2022. We zijn blij dat ook deze stap is gezet, want de bestuurlijke onrust in Smallingerland duurt al lang genoeg, we schreven er 3 maanden geleden ook al over. In de profielschets is op ons initiatief opgenomen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 maart 2020 dinsdag 19 november 2019
Verkiezing nieuwe secretaris

Verkiezing nieuwe secretaris

D66 Smallingerland heeft Hilda Boomstra benoemd tot nieuwe secretaris van de afdeling. Zij werd donderdag 14 november unaniem verkozen. Hilda is naast secretaris ook actief als bestuurslid campagne en politiek. Met de nieuwe rol wil ze de Smallingerlandse afdeling verder kunnen ondersteunen. Ze neemt hiermee het stokje over van Sjirk Bruinsma die zich op zijn rol in de fractie wil focussen. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2019 maandag 8 juli 2019 maandag 18 februari 2019
RUG opent masteropleiding in Drachten

RUG opent masteropleiding in Drachten

Een langgekoesterde wens van D66 Smallingerland wordt realiteit, de Rijksuniversiteit van Groningen start volgend jaar met een masteropleiding in Drachten. Het gaat om de afstudeerrichting Smart Factories. De richting is in samenwerking met het Innovatiecluster Drachten en de faculteit RUG/Campus Fryslân ontwikkeld is. De studenten kunnen het tweede jaar in Drachten volgen. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 februari 2019