Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2021 vrijdag 18 december 2020 dinsdag 15 december 2020
Uitbreiding skatepark komt er Skaters in de gemeenteraad

Uitbreiding skatepark komt er

Vanavond heeft de gemeente Smallingerland definitief haar begroting vastgesteld voor de aankomende tijd. Eerder gaven wij als D66 al aan dat wij het proces dat hiertoe geleid heeft geen schoonheidsprijs zouden geven. Niet alleen werd er bezuinigd op de meest kwetsbare inwoners, door toedoen van een aantal partijen kwam de gemeente ook nog eens…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 november 2020
Begrip voor de ambtenaren De raadszaal van Smallingerland.

Begrip voor de ambtenaren

Naar aanleiding van het negeren van de adviezen van het college in twee begrotingsvergaderingen schreven directie en management van de gemeente een brief aan de raad. Lees hier onze reactie. De houding van een aantal partijen heeft geleid tot teleurstelling, gelatenheid en frustratie. Zij luiden de noodklok, omdat de raad onderzoeken waar zij zelf…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020
Inbreng bij de begrotingsvergadering D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Inbreng bij de begrotingsvergadering

Niet één, maar twee keer vergaderde de gemeenteraad van Smallingerland over de begroting voor de komende jaren. Bij de eerste vergadering werden op het laatste moment veel ingrijpende voorstellen ingediend door de ELP. Er is geschorst zodat deze voorstellen technisch beoordeeld en doorgerekend konden worden. Daarnaast heeft het college een alternatief voorgesteld, om tegemoet te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2020
Perspectief voor Smallingerland D66 zet zich in voor een betrouwbare gemeente.

Perspectief voor Smallingerland

We waren ongerust. Over de politieke situatie in onze gemeente. Over de voorgestelde bezuinigingen in onze gemeente op de mensen die ons het hardst nodig hebben. Over het gebrek aan perspectief en medemenselijkheid. Lees hier onze inbreng over de perspectiefnota 2021 – 2024 en de voorgestelde bezuinigingen.   De woorden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 juni 2020
Het zakencollege komt eraan

Het zakencollege komt eraan

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de profielschets voor het nieuwe zakencollege en de raadsvisie 2020-2022. We zijn blij dat ook deze stap is gezet, want de bestuurlijke onrust in Smallingerland duurt al lang genoeg, we schreven er 3 maanden geleden ook al over. In de profielschets is op ons initiatief opgenomen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 maart 2020 dinsdag 19 november 2019
Verkiezing nieuwe secretaris

Verkiezing nieuwe secretaris

D66 Smallingerland heeft Hilda Boomstra benoemd tot nieuwe secretaris van de afdeling. Zij werd donderdag 14 november unaniem verkozen. Hilda is naast secretaris ook actief als bestuurslid campagne en politiek. Met de nieuwe rol wil ze de Smallingerlandse afdeling verder kunnen ondersteunen. Ze neemt hiermee het stokje over van Sjirk Bruinsma die zich op zijn rol in de fractie wil focussen. …

Bekijk nieuwsbericht