Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2013 woensdag 2 oktober 2013
Uit de Raad van 1 oktober 2013

Uit de Raad van 1 oktober 2013

Verslag Raadsvergadering 1 oktober 2014 Het Reglement van Orde van de Raad kwam als eerste agendapunt aan bod. De Raad krijgt vanaf 1 november een nieuwe vergaderstructuur, nu zijn er commissievergaderingen en een Raadsvergadering. Straks is er een drietraps systeem: Eerst een Informatieve bijeenkomst waarin eenieder die…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 september 2013 donderdag 19 september 2013 donderdag 12 september 2013 zaterdag 31 augustus 2013
Uit de commissie RIM, 28 augustus 2013

Uit de commissie RIM, 28 augustus 2013

Commissievergadering RIM 28 augustus 2013 Verzoek planwijziging Drachtstervaart Inspreker de heer IJsbrandy spreekt namens 17 ondernemers/eigenaren van het promenadegedeelte van het Moleneind en pleit met zijn burgerinitiatief voor een verpozingsruimte tussen het einde van de Drachtstervaart en het carillon. Inspreker de heer Postmus spreekt namens ca. 18 andere ondernemers/eigenaren/bewoners…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juli 2013
Uit de Raad

Uit de Raad

Verslag Gemeenteraad 2 juli 2013     Het eerste voorstel was de Gunning Cultuurhuisvesting. Ofwel het voorstel waarin de Raad gevraagd werd om de finale klap te geven op uitgaven t.b.v de nieuwbouw/renovatie De Lawei/Meldij. De discussie spitste zich toe op de uitgaven t.b.v. de duurzame energie. Die uitgaven zijn ruim EUR 300.000 hoger…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 juni 2013
Perspectiefnota 2014-2017

Perspectiefnota 2014-2017

Hieronder de bijdrage van D66 Smallingerland bij de bespreking van de Perspectiefnota 2014-2017     Bruisend DrachtenPerspectief betekent vergezicht, doorzicht, in ons geval een kijkje naar de toekomst. En naar de toekomst kijken moeten we doen, want dat is belangrijk, maar laten we een moment als deze ook eens stilstaan naar wat we het afgelopen…

Bekijk nieuwsbericht